Arama

Kur’an’da Allah kendisini nasıl tanıtır?

Marifetullah, yani Yüce Allah'ı hakkıyla tanıyıp emirlerini yerine getirmek, insanın bu dünyadaki en kutsal görevidir. O'nu eserlerine bakarak tanımak mümkündür. İşte insana muhatap olarak Peygamber aracılığıyla inen Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı tanımamız için pek çok ayet bulunur. Sizin için Kur'an'dan Rabbimizi tanımamıza vesile olan ayetleri derledik.

🔹 Müslümanlara yol gösterici olarak indirilen Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın (CC) varlığı ve birliği ile ilgili ayetler bulunur. Özellikle İhlas suresi, Allah'ın sıfatlarından bahseder.

De ki: "O, Allah'tır, tektir. Allah sameddir. Doğurmamış ve doğmamıştır. O'nun hiçbir dengi yoktur."

(İhlas suresi, 1-4 ayetler)

🔹 İhlas suresi, İslamın temel prensiplerinden olan tevhitten söz ettiği ve Yüce Allah (CC) hakkında önemli bilgiler içerdiği için oldukça faziletli kabul edilir. Öyle ki Peygamber Efendimiz (SAV), İhlas suresinin Kur'an'ın üçte biri olduğunu buyurur.

🔹 Bu ayetlerde Allah-u Teala kendisinden ahad, yani bir ve tek, samed, yani hiçbir şeye muhtaç olmayan şeklinde iki sıfatla bahseder. Bununla birlikte Allah (CC), Hz. Muhammed'e Allah'ın nesebi ile ilgili yöneltilen sorulara cevap niteliğinde, doğmamış ve doğurmamış olduğunu vurgular. O, yaratılmışlara benzemez, hiçbir dengi yoktur.

🔹 Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha, Kur'an'ın çevresinde şekillendiği meselelerin özünü barındırması sebebiyle ümmü'l kitab olarak adlandırılır. Bu surede Yüce Allah, kendisinden rahman ve rahim olarak bahseder.

◼ "Rahmân ve rahîm. Ödül ve ceza gününün tek hâkimi."

(Fatiha suresi, 3-4 ayetler)

🔹 Merhamet eden, acıyan anlamlarına gelen rahman kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de yalnızca Allah için kullanılmıştır. Rahman sıfatının en önemli özelliklerinden biri, karşılıksız olmasıdır. Rahmetiyle muamele ettiği varlığın bu merhameti hak edip etmemesine bakmaksızın her varlık Rahman sıfatına mazhar olur.

🔹 Rahim sıfatı da benzer bir şekilde merhameti bol anlamına gelir, ancak bu sıfat merhametli herhangi bir varlık için de kullanılabilir. Allah'a has değildir. 4. ayette 'ödül ve ceza gününün hakimi' şeklinde tercüme edilen ifade ahirette kullar hesaba çekildiği zaman yetki sahibi tek varlığın Allah (CC) olacağını vurgular. İktidar sahibi ve her şeye gücü yeten O'dur. Onun malikliği yalnızca hesap günü değil, zaman ve mekandan bağımsız olarak bakidir.

Lokmân, "Sevgili oğlum" (dedi), "Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir, O her şeyden haberdardır."

(Lokman suresi, 16. ayet)

🔹 Hazreti Lokman, çeşitli toplumlarda yer etmiş bilge bir kişiliktir. Peygamber olup olmadığı tartışmalı olan isimlerdendir. İslam inancında adına bir sure olmasıyla birlikte oğluna verdiği öğütler ile bilinir. Bu ayet, Allah'ın (CC) her şeyi kuşatan sonsuz ilmini konu alır.

🔹 Ayetü'l-Kürsi olarak isimlendirilen Bakara suresinin 255. ayeti, tevhid ilkesini Allah-u Teala'yı tanıtan en kapsamlı ayetlerdendir.

"Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O'na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür."

(Bakara suresi, 255. ayet)

🔹Sureye Ayetü'l-Kürsi denmesinin temel sebebi ayette geçen taht, hükümranlık, ilim ve kudret anlamlarında kullanılan kürsi kelimesidir. Ayette "O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır" şeklinde geçer .

🔹 Allah'ın birliği, diri ve zatı ile kaim oluşu, uyku ve yorgunluk gibi insani zaaflardan uzak olması bu ayette ele alınır. O'nun gökleri ve yeri aşan hükümranlığı, izni ve iradesi dışında hiçbir şey gerçekleşemez, kimse kimseye şefaatçi olamaz.

"Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda O'na döndürüleceksiniz."

(Yasin suresi, 83. ayet)

🔹 Yasin suresinin son ayetinde Allah'ın (CC) bütün eksik ve noksanlıklardan uzak olduğuna bir kez daha vurgu yapılmıştır. Her türlü mülkün yegane sahibi Allah-u Teala'dır. Mülkiyeti hikmetine uygun bir şekilde tasarruf eder.

🔹 "Hepiniz sonunda O'na döndürüleceksiniz" ifadesi ise hesap günü gerçekleşecek sorgu ve sual şeklinde yorumlanır. Hz. Adem'den (AS) bu yana tüm insanlığın yeniden dirilip Yüce Allah'ın huzurunda bulunacağı ahiret gününden bahsedilir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN