Arama

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen helak edilmiş 5 kavim

Tarihte pek çok kavim, Allah'a ve peygamberlere karşı gelmeleri nedeniyle helak oldu. Bu kavimlerin helak olma sebepleri peygamberlerini yalanlamaları, putlara tapmaları, zulüm ve sapkınlıkta ileri gitmeleri ve Allah'a isyan etmeleriydi. Kendilerine tebliğ edilen dini ve peygamberi inkâr etmişler, kötü alışkanlıklarından ve küfürden vazgeçmemişler, peygamberlerini öldürme teşebbüsüne dahi girişmişlerdi. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen bu kavimler, farklı azaplarla cezalandırılarak yok edildiler. Helak edilmiş 5 kavmi ve helak edilme sebeplerini derledik.

  • 3
  • 16
NUH KAVMİNİN HELAK EDİLME SEBEPLERİ
NUH KAVMİNİN HELAK EDİLME SEBEPLERİ

Kavmi, Hz. Nuh'u küçümsüyor, asi olup ona eziyet ediyorlardı. Kibirliydiler; fakirlere "reziller" diye hitap ediyorlardı. Hikmet sahiplerini de küçük görüyorlardı. Kibirleri yüzünden fakirlerle oturmayı istememek de, helâk olan kavimlerin kötü hasletlerinin başlıcalarındandır.

Kadınlarında edep, iffet ve hayâ yoktu. Dünya lezzetlerine çok düşkündüler. Şükretmiyorlardı. Hâlbuki Cenabı Hak, verdiği nimetlere şükredilmesini ve nankörlük edilmemesini emrediyordu.

  • 4
  • 16
NUH’UN KAVMİ TUFAN İLE HELAK EDİLDİ
NUH’UN KAVMİ TUFAN İLE HELAK EDİLDİ

Ankebut Suresi'nin 14-15'inci ayetlerinde Hz. Nûh'a inanmayan kavminin tufanla cezalandırıldığına dair şu bilgi yer alır:

"Andolsun ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik de o 950 yıl onların arasında kaldı. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. Fakat biz onu ve gemidekileri kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık."

(Ayetin Arapçası ve tefsiri için tıklayın)

  • 5
  • 16
NEMRUD VE KAVMİNİN HELAKI
NEMRUD VE KAVMİNİN HELAKI

Hz. İbrahim döneminde, dünya saltanatı ile kibir ve gurura sürüklenen Kral Nemrud ve kavmi de helak edilen kavimlerden biriydi. Hz. İbrahim ile Nemrud arasındaki mücadeleler, hem İslam kaynaklarında hem de Yahudi kaynaklarında yer alır.

İslami kaynaklarda Nemrud'dan hep bazı kötü ilkleri gerçekleştiren kişi olarak söz edilir. Buna göre o ilk defa kötülüğe teşvik eden, başına ilk defa taç giyen, ilkin yıldızların durumunu ortaya koyan, ilk defa ateşe tapan ve insanları kendisine tapınmaya davet eden kişidir.

  • 6
  • 16
NEMRUD VE KAVMİ NASIL HELAK OLDU?
NEMRUD VE KAVMİ NASIL HELAK OLDU?

Allah, İbrahim aleyhisselamın ve O'na iman edenlerin rahat ibadet etmeleri, Nemrûd ve Keldânî kabilesinin üzerine gönderilecek olan ilahi azaptan da muhafaza olunmaları için hicret etmelerini emretti.

Hz. İbrahim ve kendisine tâbî olan müminler, kavimlerinden ayrılarak hicret ettiler. Hz. İbrahim, Babil'e hicret ettikten sonra, gurur ve kibre kapılarak iman etmeyen Keldani kavmi üzerine toz hâlinde sivrisinek sürüleri indi.

  • 7
  • 16
TOZ BULUTU HALİNDE İNEN SİNEKLER SONLARI OLDU
TOZ BULUTU HALİNDE İNEN SİNEKLER SONLARI OLDU

Bu sivrisinekler, putperestlerin kanlarını emdiler. Kavim, kurumuş insanlar haline gelerek helak oldu. Bir sinek de Nemrûd'un burnundan girerek beynine geçti. Nemrûd, ağrısından dolayı durmadan başına tokmak vurdurdu. Nihâyet, hızla gelen bir tokmakla başı parçalandı.

Enbiya Suresi'nin 70'inci ayetinde bu olayla ilgili şöyle buyrulur:

"O'na (İbrâhîm'e) bir tuzak kurmak istemişlerdi; fakat biz onları, daha çok hüsrana uğrayanlar hâline getirdik."

(Ayetin Arapçası ve tefsiri için tıklayın)

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN