Arama

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 10 besin

Allah Teala insanlığa pek çok nimet sunmuştur. Bu meyanda müminler için kılavuz olan Kur'an-ı Kerim, bizlere sunduğu farkındalıklar ile hayatımızı aydınlatır ve rehber olur. Yüce kitabımızda adı zikredilen pek çok besin, meyve ve sebze vardır. Hak Teala'nın nimetlerinin en güzel yansımaları olan ve Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bu besinler neler? Hangi ayetlerde geçiyor? İşte, tüm bunların cevabını sizler için araştırdık.

  • 1
  • 10
ZEYTİNİN FAYDALARI
ZEYTİNİN FAYDALARI

Kur'an-ı Kerim bizlere, evrene dair her detaydan bahseder. Kur'an-ı Kerim'de zeytin, kabak, hurma, kiraz, üzüm, sarımsak, nar, rayhan, muz gibi besinlerin isimleri de bulunmaktadır.

◾ Yüce kitabımızda zeytin, Nahl suresi 11. ayetinde şöyle geçer; "Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır."

Nahl suresi 11. ayetin tefsiri

"Gökten indirilen su", Kur'an'ın en çok başvurduğu kozmik delillerdendir. Bunun sebebi de, bütünüyle hayatın varlığı ve devamının suya bağlı bulunması ve suyun yararlanılabilir hale gelmesinde yağmurun taşıdığı önemdir. Bütün gezegenler içinde dünyanın bilinen en farklı özelliği, Allah'ın burada suyu yaratmış olmasıdır. Ayrıca yağmurun insan ve diğer canlılar, bitkiler için taşıdığı özel önem dolayısıyla konumuz olan âyette de görüldüğü gibi Kur'an'da yağmur ve onun sonuçları sayesinde elde edilen bazı temel ürünler bilhassa hatırlatılmakta, Allah'ın bu benzersiz lutfuna dikkat çekilerek bunlar üzerinde düşünmek, lutuf sahibini tanıyıp şükretmek gerektiği bildirilmektedir.

Zeytinin bilinen birçok faydası vardır. Öncelikle zeytinin yağının içindeki yağ asitlerinin çoğu tekli doğmamış yağlardan oluşur. Bu da tekli doymamış yağ asitler kolesterol içermezler. Kandaki kolesterol oranını yükseltmez tam tersine kontrol altında tutar. Zeytinin gövde kabukları da oldukça faydalıdır.

Ateşin düşürülmesinde tesirlidir, şeker hastalarında kan şekerinin düşmesinde tesirli olan zeytin aynı zamanda tansiyonu düşürmede de etkilidir.

Nahl suresi 11. ayetin tefsirinin tamamı için tıklayınız

  • 2
  • 10
KABAĞIN FAYDALARI
KABAĞIN FAYDALARI

◾ Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir diğer besin ise kabaktır. Bu sebze, Saffat suresinin 146. ayetinde şöyle geçer: "Üstüne (gölge yapması için) kabak türünden bir bitki bitirdik."

Saffat suresinin 146. ayetinin tefsiri

..Tefsirlerde verilen bilgiye göre Yûnus kavmini uzun süre (bir rivayete göre otuz üç sene) putperestlikten vazgeçirip tevhid inancını benimsemeye çağırmışsa da bunda başarılı olamayınca artık onların ıslah olmayacağını düşünüp kızgınlıkla ülkesini terketmiş ve bu sabırsızlığı sebebiyle cezalandırılmıştır (bk. Enbiyâ 21/87-88). Taberî, 143. âyete dayanarak Yûnus'un, bu musibet başına gelmezden önce Allah'a karşı kulluk görevlerini titizlikle uygulamış olması sayesinde balık vasıtasıyla kurtarıldığını belirtir.

◾ Kabağın birden çok faydası bulunur. Bu besin, zengin bir antioksidan kaynağı olmasının yanında vitamin ve mineral açısından da zengin bir sebze türüdür. Kabak, su ve lif oranından ötürü bağırsak ve mide sağlığını korur.

Saffat suresinin 146. ayetinin tefsirinin tamamı için tıklayınız

  • 3
  • 10
HURMANIN FAYDALARI
HURMANIN FAYDALARI

Kur'an-ı Kerim'de 20 kez adı geçen ve çok yaygın olan meyve olan hurma, insan vücuduna olan faydalarıyla bilinir. Bu meyve, Nahl suresi 11. ayetinde şöyle geçer; "Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır."

Nahl suresi 11. ayetin tefsiri

"Gökten indirilen su", Kur'an'ın en çok başvurduğu kozmik delillerdendir. Bunun sebebi de, bütünüyle hayatın varlığı ve devamının suya bağlı bulunması ve suyun yararlanılabilir hale gelmesinde yağmurun taşıdığı önemdir. Bütün gezegenler içinde dünyanın bilinen en farklı özelliği, Allah'ın burada suyu yaratmış olmasıdır. Ayrıca yağmurun insan ve diğer canlılar, bitkiler için taşıdığı özel önem dolayısıyla konumuz olan âyette de görüldüğü gibi Kur'an'da yağmur ve onun sonuçları sayesinde elde edilen bazı temel ürünler bilhassa hatırlatılmakta, Allah'ın bu benzersiz lutfuna dikkat çekilerek bunlar üzerinde düşünmek, lutuf sahibini tanıyıp şükretmek gerektiği bildirilmektedir.

10 çeşitten fazla elemente sahip olan hurma, pankreasın insülin salgılanmasını düzenli sağlayarak şeker dengesini korumaktadır. Bedensel ve zihinsel gelişmeyi sağlayan hurma aynı zamanda hastalıklara karşı koruyucudur, yorgunluğu giderir.

◾ Hurma, anne sütünün bol ve besleyici olmasını sağlarken organlara bol miktarda hareket ve ısı enerjisi kazandırır. Bütün temel vitamin ve proteinlere sahip olan hurma, meyveler içinde vücut için en faydalı olan besindir.

Nahl suresi 11. ayetin tefsirinin tamamı için tıklayınız

  • 4
  • 10
ÜZÜMÜN FAYDALARI
ÜZÜMÜN FAYDALARI

◾ Yüce kitabımızda adı geçen meyvelerden biri de üzümdür. Bu meyve, En'am suresinin 99. ayetinde geçmektedir. "Gökten su indiren O'dur. Sonra Biz onunla her çeşit bitkiyi çıkarırız. O bitkiden bir filiz, ondan da büyüyüp birbirinin üstüne binmiş taneler, başaklar çıkarırız. Hurma tomurcuklarından sarkan salkımlar, üzüm, zeytin ve nar bahçeleri yetiştiririz..."

En'am suresinin 99. ayetinin tefsiri

Aynı yağmurla sulandığı halde sayılamayacak kadar çok çeşitli cinslerde bitkiler veren yeryüzündeki tabiat hârikalarından bir demet sunulmakta ve bunların, şuursuz tabiatın, kör tesadüfün sonucu olmayıp yine o ulu kudretin eserleri olduğu bildirilmekte; bunların her birinde inanan insanlar için âyetler, yaratıcısına delâlet eden tecelliler bulunduğuna dikkat çekilmektedir.

◾ Üzüm, Kur'an-ı Kerim'in on bir yerinde geçer. Bu meyvenin pek çok rahatsızlığa karşı şifası olduğu biliniyor. Üzümün; karaciğere, dalağa, mideye ve bağırsaklara faydası çoktur ve bu organları güçlendirir.

◾ Bunların yanı sıra üzüm, zihni açıp hafızayı güçlendirir. Kan yapımında rol alan üzüm aynı zamanda vücutta biriken zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlar.

En'am suresi 99. ayetin devamı için tıklayınız

  • 5
  • 10
SARIMSAĞIN FAYDALARI
SARIMSAĞIN FAYDALARI

◾ Yüce kitabımızda yer alan bir bir diğer yiyecek ise sarımsaktır. Sarımsak Bakara suresinin 61. ayetinde şöyle geçmektedir; Hani siz, "Ey Mûsâ! Biz bir tek yiyecekle dayanamayacağız. Bizim için rabbine dua et de bize toprağın mahsullerinden; sebzelerinden, kabakgillerinden, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından bitirsin" demiştiniz. Mûsâ ise, "İyiyi kötü ile değişmek mi istiyorsunuz? Şehre inin; istedikleriniz orada var" dedi. Zillete, fakru zarûrete mahkûm oldular; Allah'ın gazabına uğradılar. Bu durum, Allah'ın âyetlerini inkâr etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerinin, bütün bunlar da isyan etmeleri ve haddi aşmalarının sonucuydu."

Bakara suresinin 61. ayetin tefsiri

Sarımsağın birçok faydası vardır. Öncelikle bağışıklığı güçlendirdiği bilinmektedir. Kan basıncını düşürür ve kalp hastalığı riskini azaltır. Alzheimer ve demans gibi rahatsızlıkları önler.

Bakara suresi 61. ayetin devamı için tıklayınız

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN