Arama

Hayatımızı güzelleştiren kırk Hadis-i Şerif

Müslümanların hayatını tanzim eden iki kaynak; Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerdir. Kur'an-ı Kerim'in hayata tatbik edilmiş hali olan sünnetin yazıya geçirilmiş hali hadislerdir. Bizler için en önemli insan olan Resul-i Ekrem'in sözleri, hayatımızı güzel olana doğru şekillendirmemizde teşvik edicidir. Sizler için birbirinden farklı lakin hayata dair alanlara dair hadis-i şerifleri bir araya getirdik.

Ebû Hüreyre'den (RA) rivayet edildiğine göre, Allah Resûlü (SAV) şöyle buyurdu:

"Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlâk bakımından en güzel olanıdır."

{ Ebû Dâvûd, Sünnet, 15 }

Nevvâs b. Sem'ân (RA) anlatıyor: Resûlullah'a (SAV) iyiliğin ve kötülüğün ne anlama geldiğini sordum. Şöyle cevap verdi:

"İyilik güzel ahlâktır. Kötülük ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir."

{ Müslim, Birr, 15 }

Ebû Hüreyre'den (RA) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurmuştur:

"Mümin cana yakındır. Dostluk kurmayan ve kendisiyle dostluk kurulamayan kimsede hayır yoktur."

{ İbn Hanbel, II, 400 }

Abdullah b. Mes'ûd (RA) tarafından nakledildiğine göre, Resûlullah (SAV) şöyle buyurmuştur:

"Mümin; ırza, namusa dil uzatan, lânet eden, çirkin işler yapan, edepsiz konuşan kimse değildir."

{ Tirmizî, Birr, 48 }

Ebû Hüreyre'den (RA) nakledildiğine göre, Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur:

"Kim kardeşine haksızlık etmişse, onunla helâlleşsin."

{ Buhârî, Rikâk, 48 }

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN