Arama

Kadir suresi meali, tefsiri ve fazileti

Bin aydan hayırlı olan gecenin müjdesini içinde barındıran ve bu sebeple onun adıyla anılan Kadir Suresi, Mekke döneminde nazil olan surelerdendir. Mushaf sıralamasına göre doksan yedinci olan Kadir Suresi'nde iki önemli husus vardır. Bunlardan ilki Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında nazil olduğunun bildirilmesi, diğeri ise Kadir gecesinin ehemmiyetinin anlatılmasıdır.

◾ Mushaf sırasına göre Kur'an-ı Kerim'i doksan yedinci suresi olan Kadir Suresi adını içerisinde üç defa geçen "leyletü'l Kadr" ibaresinden alır. Bin aydan hayırlı olan bu gece, fecre dek yeryüzünü bir huzur kaplar.

Fecr nedir?

Güneş doğmadan önceki dilimizde şafak çökmesi olarak kullanılır.

◾ Kadir Suresi'nde Kadir gecesinin rahmet, bereket ve huzurla dolu olması, Kur'an-ı Kerim'in fazileti, dindarlık haline vurgulanır. Resulullah bir hadis-i şerifinde, "Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır." buyurarak bu mübarek zaman diliminin önemine atıf yapmıştır.

(Müslim, Müsâfirîn 175)

Kadir Suresi 1-3 Ayetler Meali

﴾1﴿ Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.

﴾2﴿ Bilir misin nedir Kadir gecesi?

﴾3﴿ Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

Kadir Suresi'ni okumak ve mealini dinlemek için tıklayın

Kadir Suresi 1-3 Ayetler Tefsiri

Kadr kelimesi sözlükte "güç, hüküm, değer, şeref" gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur'an'ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde, "Biz onu mübarek bir gecede indirdik" (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Kadir Suresi 1-3 Ayetler Tefsiri

sûrenin ilk âyetinde kur'an'ın bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) Ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir. Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; ramazanın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Kadir Suresi 1-3 Ayetler Tefsiri

Kadir gecesinin kesin olarak bildirilmemesi, insanların o gecede kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır. Müfessirler, "Biz onu Kadir gecesinde indirdik" diye çevirdiğimiz 1. âyetteki "o" zamiriyle Kur'an'ın kastedildiği konusunda ittifak etmişlerdir (bk. Taberî, XXX, 166; Râzî, XXXII, 27; Şevkânî, V, 554).

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN