Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • İslam
 • Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi ne zaman olur? Kadir Gecesi hangi gün 2021...

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi ne zaman olur? Kadir Gecesi hangi gün 2021...

Kur'an-ı Kerim'de Leyletü-l-Kadr olarak geçen Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı bu mübarek gecede, Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Müslümanlar için büyük bir öneme haiz olan bu gecede yine eller semaya açılacak, ibadetler yapılacak ve dualar edilecektir? Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi ne zaman olur? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi nasıl anlaşılır? Kadir Gecesi hangi gün 2021?

 • 1
 • 9
KADİR GECESİ NEDİR?
KADİR GECESİ NEDİR?

🔷 Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir.

🔷 Dinî literatürde ise "Leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır.

Kadir gecesi fazileti nedir?

 • 2
 • 9
KADİR GECESİ NE OLDU?
KADİR GECESİ NE OLDU?

🔷 Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Kadir suresi, Kadir gecesi ile ilgili olarak nazil olmuştur.

🔷 Kadir Gecesi'nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Kur'an-ı Kerim'de "Kadr" adını taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Bu surede yüce Allah (cc) şöyle buyurmaktadır.

"Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir".

🔷 Allah, Kur'an'ın ilk ayetlerini Cebrail aracılığıyla Peygamberimize Hira Mağarası'nda göndermiştir. İndirilen ilk ayetler Alak Suresi'nin ilk 5 ayetidir. Efendimiz 40 yaşına yaklaştığında toplumdan uzaklaşarak Mekke'nin kuzeyinde, Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında inzivaya çekilmeyi ve burada vakit geçirmeyi adet edinmiş, bu durum 1-2 yıl devam etmiştir.

🔷610 yılında bir Ramazan gecesi (Kadir gecesi) hırkasına bürünüp Hira Mağarasında tefekküre daldığı bir sırada ilk vahyi almıştır.

 • 3
 • 9
KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU
KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

-Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

Kadir gecesinde yapılacak ibadetler

 • 4
 • 9
KADİR SURESİ ANLAMI, MEALİ
KADİR SURESİ ANLAMI, MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

1. Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

3. Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.

4. O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.

5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

 • 5
 • 9
KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?

🔷 Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihai mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır.

🔷Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Kadir Gecesi bilindiği gibi Kur'an'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir.

🔷 Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Hira dağında Kur'an'ı Kerim'in ilk ayeti o kutsal gecede inmiştir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler. Kur'ân-ı Kerîm'in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kullanılmaktadır.

🔷 Ayrıca bu gecenin başka büyük bir önemi daha vardır. Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, "FaZlu leyleti'l-Kadr", 1; Müslim, "Salâtü'l-müsâfirîn", 175-176).

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN