Arama

Kadim bir öncü: Nizamiye Medreseleri

İslam tarihinin en farklı kurumlarından biri olan Nizamiye Medreseleri, Sultan Alparslan ve veziri Nizamülmülk'ün çabaları ile kurulmuş öncü eğitim kurumlarıydı. Ehl-i sünnet akidesini zararlı akımlardan korumak maksadıyla eğitim hayatına başlayan medreseler, zamanla İslam topraklarındaki en gözde kurumlar olmuşlardı. O zamana dek görülmemiş şekilde külliye formunda eğitim veren Nizamiye Medreseleri başta Osmanlı olmak üzere pek çok devlete eğitim husunda örnek olmuştu.

İSLAM VE EĞİTİM

Tarih boyunca eğitimin en çok önemsendiği din İslam'dır. İslam'ın önderlik ettiği toplumsal değişimde en önemli ayaklardan birisi eğitimdi ve Müslümanlar bu açıdan rakiplerinden fersah fersah ileride olmuşlardı.

Ashab-ı Suffa ile başlayan ilim faaliyetleri farklı kurumlar aracılığıyla başka bir soluk kazanarak her yaştan kimseye ulaşmıştı. İslam kültüründe eğitim belli bir kesimi değil herkesi kapsardı.

İLİM İÇİN KİLOMETRELERİ YAYA YÜRÜYEN MÜSLÜMAN ÂLİMLER

MİSYONU FARKLI BİR OKUL

Emeviler ve Abbasiler döneminde belli bir kurumsallaşma gösteren medreseler ümmetin alim ihtiyacını karşıladıkları gibi telif eser çalışmalarını da yürütürdü.

◼ İslam tarihinde ilk olmasa da misyonu ile emsallerinden ayrılan ilk eğitim kurumları Bağdat merkezli eğitim faaliyetlerine başlayan Nizamiye Medreseleri oldu.

Nizamiye kavramının oluşmasında Selçukluların var olan kaotik duruma son verme ve İslam toplumunu ehl-i sünnet dışındaki zararlı fikri akımlardan koruma içgüdüsü öne çıkıyordu.

◼ Buna bağlı olarak vücut bulan bu medreseler; devlet adamları, bürokratlar, halk ve ilim ehli tarafından maddi ve manevi olarak büyük destek gördü.

İSLAMİ İLİMLERİN ORTAYA ÇIKIŞI

◼ Bir devlet politikasının güzel bir yansıması olan Nizamiye Medreseleri'nden maksat "ehl-i sünnet ve'l cemaat" itikadını halk arasında tutmak ve temiz, pak itikatta alimler yetiştirmekti.

◼ Devletin her tarafından akıllı talebeler bu medreselerde iyi eğitimlerden geçti. Okulların isminin nispeti ise kuruluşunda büyük emek sarf eden Selçuklu veziri Nizamülmülk'e aitti.

◼ Varlıkları ile Müslüman aleminin birlik ve beraberliğine ciddi katkılar sunan ve yetiştirdikleri talebeler ile ehl-i sünnet akidesine hizmet eden Nizamiye Medreseleri şu şehirlerdeydi:

▪ Bağdat

▪ Musul

▪ Belh

▪ Amül

▪ Merv

▪ Basra

▪ İsfahan

▪ Nişabur

▪ Herat

DİVANYOLU'NDAKİ 4 MEDRESE

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN