Arama

İstiklal Marşı'nın ilk okunduğu yer: Nasrullah Camii

İstiklal Marşımızın ilk olarak bir camide okunduğunu biliyor muydunuz? Kastamonu'da Osmanlı döneminde yapılan ilk cami Nasrullah, Milli Mücadele döneminde Mehmet Akif Ersoy'un vaazlarına ev sahipliği yapması ve Milli marşımızın ilk olarak okunduğu yer olması sebebiyle, tarihte önemli bir yere sahiptir.

  • 1
  • 11
Osmanlı'nın Kastamonu'da inşa ettiği ilk anıtsal eserlerden
Osmanlı’nın Kastamonu’da inşa ettiği ilk anıtsal eserlerden

Kastamonu kent merkezi, küçük bir yerleşim olmasına karşın, tarihi 800 yıl geriye giden külliyelere sahip olması bakımından tarihsel anlamda oldukça gelişmiştir. Osmanlı'nın Kastamonu'da inşa ettiği ilk anıtsal eserlerden biri olan Nasrullah Camii, hem heybeti hem de tarihte önemli olaylara şahitlik etmesiyle Kastamonu'nun en önemli sembollerinden biridir. 1920 yılında Kastamonu'da 20 gün kalan İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Nasrullah kürsüsünde vaaz vermiş ve aynı zamanda milli marşımız olan İstiklal Marşı TBMM'de kabulünden önce ilk defa burada okunmuştur.

Mehmet Akif Ersoy'un musiki yönü

Mehmet Akif'in Kastamonu'ya gelip, özellikle İstiklal harbinin yaşandığı o zor dönemlerde Anadolu'ya hitap ettiği Nasrullah Camisi'nde gerek hutbede gerek vaazda gerekse halk toplantılarında söyledikleri, daha sonra dalga dalga Anadolu'ya neşredilmiştir.

İstanbul'daki camilerin ilginç hikayeleri

  • 3
  • 11
Nasrullah Camii
Nasrullah Camii

Kastamonu merkezde bulunan Nasrullah Camisi, 1506 yılında Kadı Yakupoğlu Nasrullah tarafından yaptırıldı. Osmanlılar döneminde yapılmış ilk cami olma özelliği taşıyan Nasrullah Camisi, 1764, 1875 ve 1945 yıllarında onarım gördü. Kesme ve moloz taştan inşa edilen Nasrullah Camisi'nin minaresi ise ayrı olarak inşa edildi.

  • 4
  • 11
Milli Mücadele dönemi
Milli Mücadele dönemi

Milli Mücadele döneminde Mehmet Akif Ersoy'un vaazlarına ev sahipliği yapan Nasrullah Camisi, bu yönüyle de tarihte önemli bir yere sahip. Resmi kayıtlara göre Mehmet Akif, camide 5 Kasım 1920'de vaaz vermişti. Mehmet Akif'in buradaki vaazının özeti Sebil'ür-Reşad Dergisi'nde 3 kez bastırılmış, Doğu ve Güneydoğu illerindeki valiliklere ve halkın yoğun olarak bulunduğu tüm kentlere gönderilmişti.

Milli Mücadele döneminin yok olan tanıkları

İl merkezindeki Hepkebirler mahallesinde aynı adla anılan meydanın ortasında bulunan Nasrullah Camii ve Külliyesi, Arapça kitabesinden anlaşıldığına göre II. Bayezid döneminde Kadı Nasrullah tarafından yaptırılır. Kent merkezinde yer alan 'cami, meydanı, şadırvanı, köprüsü ve daha sonra eklenen medresesi' ile bir külliye görünümündedir. 1506 yılında köprü ve şadırvan içindeki su havuzları ile birlikte yaptırılan cami, Kastamonu'nun en büyük camisi olarak bilinir.

II. Bayezid kimdir? Sultan II. Bayezid dönemi külliyeleri...

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN