Arama

İslam'ın ilk diplomatı Amr ibn Ümeyye kimdir?

Amr ibn Ümeyye, Peygamber Efendimiz döneminde çok önemli diplomatik görevler üstlenmiş, İslam'ın ilk siyasi temsilcisiydi. Amr bin Ümeyye'ye, Hz. Peygamber tarafından Habeşistan'a Müslümanların haklarını savunmak, müşriklerin sahabelere kurduğu tuzak sonucunda şehit edilip teşhir edilen bedenlerini bulundukları yerden indirmek ve defnetmek gibi önemli vazifeler verildi. Peki, İslam'ın ilk diplomatı Amr ibn Ümeyye, Habeşistan kralına nasıl hitap etti?

  • 1
  • 13
Amr ibn Ümeyye kimdir?
Amr ibn Ümeyye kimdir?

◾ Aslen Benî Damre kabilesinden olan Amr ibn Ümeyye, Peygamber Efendimiz (SAV) döneminde çok önemli diplomatik görevler üstlenmiş bir sahabeydi. Amr ibn Ümeyye, İslam'ın ilk siyasi temsilcisi yani diplomatıydı.

◾ Doğum tarihi kesin olmamakla beraber hicretten 25 yıl önce dünyaya geldiği düşünülür. Resulullah'ın (SAV) yakın akrabalarından Suheyle bint Ubeyde ile evlendi. Kayınpederi Ubeyde, ilk Müslümanlardandı ve Bedir Savaşı'nda şehit düştü.

Hz. Peygamber'in katibi Halid bin Said

◾ İslam ile şereflenmeden önce Amr ibn Ümeyye, Bedir ve Uhud savaşlarında Mekkeli müşriklerin saflarında yer aldı. Uhud Savaşı'ndan sonra Müslüman olan Amr ibn Ümeyye, birkaç ay sonra Necid'e gönderilen kırk kişilik irşad heyeti içinde bulunuyordu.

Uhud Savaşı: Müslümanlar için ibret dolu olay

  • 3
  • 13
Müslümanlara kurulan tuzak
Müslümanlara kurulan tuzak

◾ Medine'ye yapılan hicretin 4. yılı başlarında Beni Amir kabilesi reisi Ebû Berâ Âmir b. Mâlik, Medine'ye gelerek Hz. Peygamber'i (SAV) ziyaret edip, İslam hakkında bilgi aldı. Kendisi Müslüman olmamakla beraber, Peygamber Efendimiz'den (SAV) kabilesine İslam'ı anlatacak bazı kimseleri göndermesini istedi.

"Ya Muhammed! Beni davet ettiğin din, pek güzel, pek şereflidir. Kavmim benim sözümü dinler. Eğer sahabelerinden birkaçını Kur'an ve sünneti öğretmek üzere gönderecek olursan, ümit ederim ki, davetini kabul ederler." dedi.

Ashab-ı Suffe mensubu sahabeler

◾ Yetmiş kadar kişiden oluşan sahabelerin hepsi suffa ehliydi. Altısı muhacir diğerlerinin hepsi ensarlardandı. Peygamber Efendimiz bu irşad heyetinin başına ise Münzir bin Amr'ı tayin etti. Yola çıkan bu heyet, tuzağa düşürüldü.

Müslümanlara kurulan tuzak: Biri Maune faciası

◾ Amr ibn Ümeyye, irşad heyeti Bi'rimaune'de pusuya düşürüldüğü sırada binek hayvanlarını otlattığı için katliamdan kurtuldu. Fakat sonrasında esir alındı. Köle azadı adağına karşılık olarak serbest bırakıldı.

◾ Amr ibn Ümeyye yola çıktığında Tufeyl'in mensup olduğu kabileden iki kişiyi gördü. Onları şehitlerin intikamını almak için öldürdü. Ancak bu iki kişinin, Müslüman olup Hz. Peygamber'in himayesine girdiğini bilmiyordu. Peygamber Efendimiz (SAV) bu durumu öğrenince son derece üzüldü ve diyetlerini ailelerine gönderdi.

Hayattayken cennetle müjdelenen 10 sahabe

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN