Arama

Müslümanlara kurulan tuzak: Biri Maune faciası

Peygamber Efendimiz (SAV), İslam'ı tebliğ etmek ve öğretmek maksadıyla etraftaki şehirlere muallimler gönderirdi. Fakat ne yazık ki bazen Müslümanlar ihanete uğrarlardı. Bu hadiselerden biri de Biri Maune faciasıydı. İslam'a yapılan en büyük ihanetlerden biri olan Biri Maune faciasında Peygamber Efendimiz (SAV), hiçbir felaket karşısında hissetmediği derecede bir üzüntü duydu. Öyle ki Enes bin Malik, "Resulullah'ın Biri Mauna'da şehit edilen ashaba yanıp üzüldüğü kadar hiçbir kimseye, hiçbir şeye yanıp üzüldüğünü görmedim." dedi. Peki, Biri Maune faciası nasıl meydana geldi? Müslümanlara nasıl ihanet edildi?

Medine'ye yapılan hicretin 4. yılı başlarında Beni Amir kabilesi reisi Ebû Berâ Âmir b. Mâlik, Medine'ye gelerek Hz. Peygamber'i (SAV) ziyaret edip, İslam hakkında bilgi aldı.

📌 Peygamber Efendimize (SAV) hediye etmek üzere de iki at ve iki deve getirse de Resulullah (SAV) onun hediyesi kabul etmedi ve "Ben, müşriklerin hediyesini kabul edemem. Eğer hediyenin kabul edilmesini istiyorsan Müslüman ol!" diyerek kendisini Müslüman olmaya davet etti.

  • 2
  • 12
İSLAM’I ÖĞRETMEK İÇİN YOLA ÇIKAN MUALLİMLER
İSLAM’I ÖĞRETMEK İÇİN YOLA ÇIKAN MUALLİMLER

Kendisi Müslüman olmamakla beraber, Peygamber Efendimizden (SAV) kabilesine İslam'ı anlatacak bazı kimseleri göndermesini istedi.

📌 "Ya Muhammed! Beni davet ettiğin din, pek güzel, pek şereflidir. Kavmim benim sözümü dinler. Eğer sahabelerinden birkaçını Kur'an ve sünneti öğretmek üzere gönderecek olursan, ümit ederim ki, davetini kabul ederler." dedi.

  • 3
  • 12
PEYGAMBER EFENDİMİZ NEDEN ENDİŞE DUYDU?
PEYGAMBER EFENDİMİZ NEDEN ENDİŞE DUYDU?

Fakat Hz. Peygamber (SAV), gönderilecek sahabelerin bir tehlike ile karşılaşmasından endişe duyuyordu.

📌 Ebû Berâ teminat vererek "Onları ben himâyeme aldıktan sonra, Necid halkının onlara dokunması hadlerine mi düşmüş?" dedi. Bu teminattan sonra Efendimiz, irşad heyetini göndermeye karar verdi.

📌 Kırk veya yetmiş kişiden oluşan sahabelerin hepsi suffa ehliydi. Altısı muhacir diğerlerinin hepsi ensarlardandı. Peygamber Efendimiz (SAV) bu irşad heyetinin başına ise Münzir bin Amr'ı tayin etti.
(Sîre, 3:194; Tabakât, 2:52; Buharî, 3:28)

  • 4
  • 12
BİRİ MAUNE OLAYI NASIL YAŞANDI?
BİRİ MAUNE OLAYI NASIL YAŞANDI?

Bu heyet, İslam'ı ve Kur'an-ı Kerîm'i oldukça iyi bilen ehl-i Suffe'den oluşan kişilerdi. Peygamber Efendimiz (SAV), ayrıca Necid halkına ve Benî Âmir reislerine verilmek üzere heyetle birlikte bir de mektup gönderdi.

📌 Uhud Gazvesi'nden dört ay sonra, safer ayı başlarında Medine'den yola çıkan heyet, bir süre sonra Bi'rimaûne denilen yerde konakladı.

🔊 Fikriyat'ın podcast uygulaması için tıklayın.

Konaklanan bu yer, Medine'nin doğu tarafına düşen Süleym ile Âmiroğulları yurtları arasında kalan Benî Süleym'e âit bir su kuyusu idi. İçlerinden Harâm b. Milhân adlı sahabe Hz. Peygamber'in mektubunu Âmir b. Sa'saa kabilesinin reisine götürmekle görevlendirildi.

📌 Bu arada heyeti davet eden Ebû Berâ'nın öldüğüne dair bir şâyia çıktığı için sahabe, Peygamber Efendimizin (SAV) mektubunu Ebû Berâ'nın yeğeni Âmir b. Tufeyl'e verip onları İslam'a davet etti.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN