Arama

İslam’da gaza, cihad, fetih ve şehadet kavramları

Fani dünyada yaşam mücadelesi verirken, huzur ve barış içinde yaşayabilmek için akıl, ilahi vahiy ve peygamberler bize rehberlik eder. Akıl, doğru işlerde ve hakka uygun olarak kullanılmadığı; ilahi vahiy ve peygamber gibi anlamı yüce kavramlar doğru anlaşılmadığı zaman hedefe ulaşılamaz; güven ortamı sağlanamaz. İslam'da gaza, cihad ve fetih kavramları hakkında kısa, anlaşılır bilgiler derledik.

📌 "Bu (Kur'an), bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki, size merhamet edilsin." ayetinde de açık olarak ifade edildiği gibi, rahmet olsun diye gönderilen Kitap ve Peygamber'i doğru anlamak, yaşamımızdaki yegane vazifelerden biri olmalıdır. Bu itibarla dini konu ve kavramları çok iyi anlamamız ve öğrenmemiz gerekmektedir.

Öncelikle cihad kavramından biraz bahsedelim.

"Allah yolunda öldürülenlere sakın 'ölü' demeyin. Onlar diridirler. Ancak siz bunu idrak edemezsiniz." (Bakara, 2/154)

*Bakara suresini dinlemek ve indirmek için tıklayın

  • 2
  • 19
İslam’da cihad kavramı
İslam’da cihad kavramı

✔ İslam'da cihadın; nefis terbiyesinden, toplumsal görev ve sorumlulukların yerine getirilmesine kadar çok farklı yönleri vardır. İslam'ın hayat veren ilkelerini yeryüzünde yaymak, haksızlıkların sona ermesini sağlamak için yapılan cihad, kimi zaman kalemle kimi zaman da kelamla olur. Yüce Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve Resulüne iman eden kimselerin, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad ettiklerini anlatmıştır.

Cihad Arapça'da "güç ve gayret sarf etmek, bir işi başarmak için elinden gelen bütün imkânları kullanmak" manasındaki cehd kökünden türer. Cihadın en son şekli olan savaş ise, ancak zorunlu hallerde başvurulabilecek bir yöntemdir ve Kur'an'da "kıtal" kelimesiyle ifade edilir.

✔ Anlaşılır şekilde cihad kavramını açıklamak istersek; haksız bir saldırı, yok etme, sömürme ya da zulmetme mücadelesi değil; Allah yolunda harcanan emeğin, Hak uğrunda verilen mücadelenin adıdır demek çok doğru bir tanım olacaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de müminler bu ifade yönünde bilgilendirilmişlerdir.

Peygamberimiz buyuruyor ki, "Allah, sadece kendi yolunda cihad etmek ve kelime-i tevhidi doğrulamak üzere sefere çıkan kimseyi cennete sokmaya veya çıktığı evine sevap ve ganimet ile döndürmeye kefil olmuştur."

Buhari, Tevhid, 28

"Müşrikler ile mallarınız, canlarınız ve dilleriniz ile cihat edin." (Ebû Dâvûd, Cihâd, 17, III, 22, No: 2504; Ahmed, III, 124; Nesâî, Cihâd, 3, VI, 7.)

Yüce Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve Resulüne iman eden kimselerin mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad ettiklerini anlatmaktadır. Peygamberimiz de "Ellerinizle, dillerinizle ve mallarınızla cihâd ediniz!" buyurmaktadır.

✔ Bu ayet ve hadis göstermektedir ki; cihâd, sadece canı feda etmekle değil, kimi zaman elle, kimi zaman dille, kimi zaman da malla hakka hizmet etmekle olur.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN