Arama

İslam'a göre iş ahlakı nasıl olmalıdır?

Yaşamımızın büyük çoğunluğu bir koşuşturma içinde geçiyor. Geçim çabası, kimseye muhtaç olmadan yaşama mücadelesi, bizden sonrakilere mutlu bir hayat bırakma derdi… Hepsi birer maddi olanaklar bütünü baktığımızda… Peki, sarf ettiğimiz tüm bu çabanın içinde hiç mi maneviyat yoktur? Elbette ki var. Hayatımızı idame ettirirken bir taraftan da yaptığımız işi doğru yapmalı, sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. İşte tam burada manevi bir güzelliğe kapı aralarız; iş ahlakına… İslam bize her konuda olduğu gibi iş hayatı konusunda da yol göstermiş, bizzat ticaretle uğraşan Peygamber Efendimizin (sav) yaşamından örnekler sunmuştur.

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 10
YAPTIĞINIZ HER İŞİN HAKKINI VERİN
YAPTIĞINIZ HER İŞİN HAKKINI VERİN

🔸 Bildiğimiz gibi İslam bize, yaptığımız her iş ve davranışın hakkını vererek yapmamızı öğütlemiştir. Bu çaba ve gayret içinde olanların da Allah katında mükâfatının olacağını bildirmiştir. Nitekim ahirette ihtiyacımız olan tek şey, dünya hayatında yaptığımız hayırlı işler, davranışlardır ki bunları da, ahirette biçmek için dünya tarlasına ektiğimiz tohumlar şeklinde nahif biçimde adlandırabiliriz.

🔸Yaptığımız işi doğru yapmak, gönülden yapmak ve en iyi şekilde yapmak, en azından bu şekilde yapabilmek için çaba göstermek, Allah Teâlâ katında çok büyük öneme sahip. Allah Teâlâ bunu bize apaçık şekilde ayetleri vasıtasıyla bildirir. Bunu en iyi şekilde yapmaya ise öncelikle dinimizi en güzel şekilde yaşamakla başlamamız gerekir. Çünkü her birimiz öncelikle İslam'ı güzel yaşamakla, Allah'a karşı iyi bir kul olmakla mükellefiz.

Dinimizi ise en güzel şekilde yaşamak demek, fani dünyada da en güzel mükâfatlarla karşılaşmak demektir. Bunun için öncelikle tam bir takva ve teslimiyetle yaşamımızı devam ettirmemiz, Allah ve Resûlü'nün emir ve öğütlerine uymamız, tam bir teslimiyetle de uygulamaya çalışmamız gerekir.

(x)İnsanın kazanacağı en üstün mertebe: Takva

  • 2
  • 10
ALLAH YOLUNDA HARCAYIN
ALLAH YOLUNDA HARCAYIN

🔸 "Allah yolunda harcama yapın; kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever." ayetinde de (Bakara 2/195) bahsedildiği üzere, "Allah yolunda harcama yapmak" demek, gerekli olan maddî fedakârlıklarda bulunmayı ifade eder. İnsanın "maddî imkânlardan kendine" Allah'ın hoşnutluğunu ve âhiret mutluluğunu kazandıracak hayır yollarına harcamada bulunmasını öğütler. Bu da bizi infaka yönlendirir. Yoksullara yardım etmek; okul, cami, yol, köprü, çeşme, bakımevleri gibi toplumsal hizmet ve hayır müesseselerinin kurulması ve güçlendirilmesini sağlamak, hatta tabiatın korunup geliştirilmesine yardımcı olmak gibi çok çeşitli hizmetler için yapılan her türlü harcama, Allah yolunda yapılmış harcama demektir.

(x)Bünyamin Topçuoğlu'nun sesinden Bakara Suresi...
(x)Nüvit Candaner'in sesinden Bakara Suresi...

🔸 Ayetin devamında "Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın" buyurularak Müslümanlar iyilik etmeye çağrılır. Allah'ın iyilik edenleri sevdiği müjdesi verilir.

(x)İnfak: İnfak "O'nun rızâsı dışında bir karşılık beklemeden harcamak" demektir. Bu ibadet maksadıyla ve usulüne uygun olarak yapılırsa zekât olur, sadaka olur, kurban olur; aile ve akrabaya yönelik olursa nafaka olur.

  • 3
  • 10
TÜM İNSANLIĞA KARŞI DÜRÜST OLUN
TÜM İNSANLIĞA KARŞI DÜRÜST OLUN

🔸Bir ilim dalı olan ahlâk, insanı iyiye veya kötüye yönlendiren manevi nitelikler bütünüdür. İrade ile içli dışlıdır. Her türlü davranışta kuralları nettir. Bu nedenle atılan her adımda rolü çok büyüktür. Özellikle İslam ile şereflenmiş her Müslüman, doğrudan doğruya dinin emir ve yasaklarıyla bizzat muhatap kılınmıştır. Bu doğrultuda ahlakın bir bölümünü oluşturan iş/çalışma konusunda da bu emir ve yasakları hatta tavsiyeleri uygulamakla yükümlü hale getirilmiştir.

🔸İslam'da, her davranışta olduğu gibi iş ve ticarette de tüm insanlığa karşı doğruluğun ve dürüstlüğün esas alınması gerektiği belirtilmiştir. Çünkü iş ahlâkı denilince dinimize göre; doğru sözlü, güvenilir, dürüst, borcunu zamanında ödeyen, kimseye haksızlık etmeyen, çalışanın hakkını geciktirmeden veren, haksız rekabet yapmayan kişiler olmak gereklidir.

Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz (sav), gençlik yıllarında çobanlık yapmış, ticaret hayatındaki güvenilirliği sebebiyle "Muhammedü'l-emîn", "El-emîn" unvanıyla anılmıştı.

  • 4
  • 10
KIYAMET GÜNÜNÜ UNUTMAYIN
KIYAMET GÜNÜNÜ UNUTMAYIN

🔸Tüm bu manevi özelliklerin dışında işine önem vermek, hırsına yenik düşmemek, faize bulaşmamak, sabırlı olmak, ibadetleri aksatmamak, alçakgönüllü ve mütevazı olmak gibi birtakım hususlara da dikkat etmek gerekir ki hem bu dünyada hem de ahirette hesabını kolay verebileceğimiz şekilde bir yaşam sürelim. İş ahlakı görüldüğü gibi aslında tüm ahlaki değerleri içinde barındıran önemli bir sorumluluk olarak yaşamımızda yer ediniyor.

🔸Peygamber Efendimiz (sav); *"İnsanın, malını nereden kazanıp nereye harcadığından kıyamet günü sorguya çekileceğini" bildirmiş, kazancına haram karıştıranlar hakkında şu uyarıda bulunmuştur: *"Bir Müslümanı aldatan, yahut zarar veren veya hile yapan bizden değildir." (x)(*Et-Terğib ve't-Terhib, c. 1., s. 125 / *250 Hadis, s. 159)

  • 5
  • 10
PEYGAMBERLER TARİHİNİ İYİ OKUYUN
PEYGAMBERLER TARİHİNİ İYİ OKUYUN

🔸 Biliyoruz ki Peygamberlerimiz (sav) dünyevi işlerle de meşgul oldular. Hem insanlara faydalı olacak meslekler öğrettiler hem de kavimleri başkalarına boyun eğmekten kurtardılar. Hz. Adem'in çiftçilik, İdris peygamberin terzilikl, Nuh ve Zekeriya peygamberlerin marangozluk, Şuayp peygamberin hayvancılık, Davut peygamberin zırh, İbrahim peygamberin dokumacılık, Süleyman peygamberin ise hasırcılık yaptığı, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) de ticaret ile uğraştığı bilinir.

🔸 Kısaca, Peygamberlerimizin (sav) hayatlarını okuyarak, feyiz alarak bir Müslümanda olması gereken iş ahlakının/sorumluluğun nasıl olacağı net olarak şekillenmektedir.

(x)Peygamberler Tarihi kategorimizden tüm peygamberlerimizin hayatını okumak için tıklayın

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN