Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • İslam
 • Peygamber Efendimizin gençliği: Yaşadığı olaylar, ticaret hayatı ve evliliği...

Peygamber Efendimizin gençliği: Yaşadığı olaylar, ticaret hayatı ve evliliği...

Resul-i Ekrem Efendimiz, dedesi Abdülmüttalib'in vefatının ardından amcası Ebu Talib tarafından himaye edildi. Her peygamber gibi Resulullah da gençlik yıllarında çobanlık yaptı. Mekke'de o devrin yaygın cahiliye uygulamalarının hiçbirine katılmayan Hz. Muhammed, hayatının hiçbir döneminde putlara tapmadı, putlar adına kurban edilen etlerden yemedi, cahiliye devri eğlencelerine dâhil olmadı… Gençliğinde, haksızlığa uğrayan insanlara yardım etmek amacıyla yapılan Hilfü'l Füdul adlı anlaşmaya katıldı; ticari yaşamındaki güvenilirliği sebebiyle "el Emin" olarak anıldı. Peygamber Efendimiz, İslam'dan önce de iffeti, mertliği, merhameti ve hak severliği ile tanınırdı.

Sesli dinlemek için tıklayınız.
 • 1
 • 11
RESUL-İ EKREM’İN ÇOCUKLUĞU
RESUL-İ EKREM’İN ÇOCUKLUĞU

🔸 Peygamber Efendimiz (sav) henüz doğmadan yetim, 6 yaşında ise öksüz kaldı. Onu önce dedesi Abdülmüttalib daha sonra ise amcası Ebu Talib himayesine aldı.

🔸 Dedesi Abdülmüttalib, Kureyş reisiydi ve torununa karşı büyük bir ilgi ve sevgi gösterdi.

🔸 Onu yer aldığı meclislerde yanında götürür; ciddi sorunları görüşmek için serdiği kilimin üzerine oturduğu zamanlarda çocuk Muhammed de oyuncaklarını atıp meclise katılmayı bek severdi ve en önde dedesinin yanında oturmak isterdi.

Amcaları buna engel olmak istediklerinde dedesi Abdülmüttalib hep şöyle derdi:

"Onu bırakın, o kendisini büyük bir insan olarak görüyor ve ben de ümit ediyorum ki öyle olacak, o çok aklı başında biri."

🔹 Dedesi Abdülmüttalib, vefatından önce onu oğlu Ebu Talib'e emanet etmiş ve büyük bir özen göstermesini tavsiye etmişti.

🔹 Ebu Talib ise Hz. Muhammed'i çocuklarından daha fazla sevdi, onun uğurlu olduğuna inandı ve iyi yetişmesi için gayret sarf etti.

🔍 Peygamber Efendimizin doğumu ve çocukluğu

 • 2
 • 11
AMCASI EBU TALİB ONU HİMAYE ETTİ
AMCASI EBU TALİB ONU HİMAYE ETTİ

🔸 Hem Ebu Talib hem de onun hanımı ve Peygamberimizin (sav) "ikinci annem" dediği Fatıma bint Esed, Resul-i Ekrem'e (sav) büyük bir ihtimam göstermişlerdi.

🔸 Ebu Talib, onu çocukluk ve gençlik döneminde himaye ettiği gibi nübüvvetin ardından da desteğini esirgemedi. En büyük destekçisi olarak yaşamının sonuna kadar onun arkasında durdu.

🔸 Peygamber Efendimiz, 9 ya da 12 yaşlarında iken ticaret için Suriye'ye giden amcası Ebu Talib'e katılmıştı.

🔸 Busrâ'da kervanın konakladığı sırada burada bulunan Bahîra adlı bir rahibin Hz. Muhammed'in (sav) peygamber olacağına dair söyledikleri ile ilgili bazı rivayetler bulunur.

🔍 Rahip Bahira hikâyesi: Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu anlayan rahip...

 • 3
 • 11
GENÇLİK YILLARINDA KOYUN GÜTTÜ
GENÇLİK YILLARINDA KOYUN GÜTTÜ

🔸 Resul-i Ekrem'in (sav) döneminde Mekke'de okul yoktu; bu nedenle Hz. Muhammed (sav) okuma yazma öğrenmemişti.

🔸 Peygamber Efendimiz (sav) oldukça kalabalık bir aileye sahip olan amcası Ebu Talib'e yardımcı olabilmek amacıyla 10 yaşlarından itibaren onun ya da başkalarının koyunlarını gütmüştü.

🔸 Risaletinin ardından kendisine sorulan bir soru üzerine "her peygamberin koyun güttüğünü" söylemişti.

🔸 Gençlik döneminde Mekkeliler için çobanlık yapan Resulullah (sav), bu sayede amcasının bütçesine katkı sağlayabilmişti.

🔍 Peygamberlerin gündelik hayatta yaptıkları meslekler

 • 4
 • 11
CAHİLİYE DEVRİNİN KÖTÜLÜKLERİNE BULAŞMADI
CAHİLİYE DEVRİNİN KÖTÜLÜKLERİNE BULAŞMADI

🔸 İslami kaynaklara göre Peygamber Efendimiz (sav), hayatının hiçbir döneminde Cahiliye devrinin kötülüklerine bulaşmadı.

🔸 Çocukluğundan itibaren sergilediği örnek davranışlarla gönüllerde yer etmiş; onun güzel hasletleri tebliğe başlaması ile pek çok kalbi fethetmişti.

🔸 Cahiliye döneminde yaygın olan içki, kumar, zina gibi kötü alışkanlıklardan, şiddet, adaletsizlik ve gayri ahlaki bir yaşamdan uzak durmuştu.

CAHİLİYE NE ANLAMA GELİR?

🔹 Cahiliye, şiddet, saldırganlık, adaletsizlik, güçlünün yanında olup mazlumu ezme, kabilecilik, kan davası, kibir, taassup, zorbalık gibi özelliklerin hâkim olduğu dönemdir.

🔹 İslam öncesi Mekke halkının yaşantısı Cahiliye devri olarak adlandırılır ve bu devrin kötü özelliklerinin, küfrün, şirkin ve her türlü ahlaksızlığın terk edilmesi emredilir.

 • 5
 • 11
PUTLARLA İLGİLİ HİÇBİR TÖRENE KATILMADI
PUTLARLA İLGİLİ HİÇBİR TÖRENE KATILMADI

🔸 Cahiliye döneminin en yaygın özelliklerinden olan putperestliği hiçbir zaman benimsememiş; putlarla ilgili olan hiçbir törene katılmamıştı.

🔸 El Halebî'nin naklettiğine göre, Mekkelilerin her yıl düzenlenen, büyük bir coşkuyla katılım sağlanan bir bayramları vardı.

🔸 Her yıl, Hz. Muhammed (sav) bu törenlere katılmamak için bir mazeret ileri sürerdi.

🔸 Bir defasında halaları onu, başkalarıyla birlikte bu şenliklere katılmadığı için azarlayıp ilahi gazap ile tehdit ettiler.

🔸 Hz. Muhammed (sav) onlara katıldı; ancak şenliğin ortasında benzi bembeyaz kesildi ve titreyerek akrabalarının çadırına geri döndü.

🔸 Kendisine bu müşrik bayramına ne olursa olsun katılmasını yasaklayan garip ve tuhaf insanlar gördüğünü anlattı.

🔸 Amca ve halaları sonraki yıllarda onu bu tür törenlere katılması için asla zorlamadılar.

🔊 Prof. Dr. Casim Avcı'nın anlatımıyla "Peygamberimizin gençliği" podcastini dinlemek için tıklayın.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN