Arama

İslam dünyasının ilk mescidi: Kuba

Bazı mekanlar bazı olaylarla hatırlanır. Resulullah'ın (SAV) hicret yolculuğu esnasında ayrı bir öneme sahip olan ve Medine-i Münevvere'ye çok yakın olan Kuba köyü, İslam aleminde inşa edilen ilk mescidi içinde barındırır. Allah Resulü'nün (SAV) yaklaşık on gün kaldığı bu mukaddes belde ve Kuba Mescidi, tarih boyunca Müslümanlar için büyük önem arz eder. Resul-i Ekrem'in (SAV) cumartesi günleri burayı ziyaret etmesi ve namaz kıldırması müminlerin buraya akın etmesi için yeterli bir sebeptir.

İslam, ilk tebliğ yıllarından itibaren var olan kötülük düzenine savaş açtığı için Mekkeli müşrikler tarafından kötü, düzen bozucu olarak nitelendi.

◼ Öyle ki Müslüman olan garipler, köleler, zor durumdaki kimseler dinlerinden dönmeleri için büyük bir baskı ve işkenceye maruz bırakıldı.

SAHABENİN ÜMMETE ÖRNEKLİĞİ

◼ Bu hareketlerin sonucunda Müslümanlar hicret etmeye, muhacir olmaya başladılar. Bir kesim Habeşiştan'a giderken bir kesimde kuzeye, Medine'ye göç etti.

Muhacir ne demek?

Muhacir, hicret eden anlamına gelir.

◼ İlk hicret edenlerden bir grup Medine'ye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bir köy olan Kuba'da, hurma ağaçlarının kurutulduğu bir toprak parçasını mescid haline getirmişti.

İslam tarihi için bir dönüm sayılan hicret hadisesinin en önemli meselelerinden birisi bu ufak köy, Kuba'da gerçekleşti. On gün kadar Kuba'da kalan Allah Resulü (SAV) burada İslam aleminin ilk mescidini inşa etti.

Kare planda inşa edilen Kuba Mescidi'nin ilk parçasını bizzat Resulullah (SAV) yerine yerleştirmişti. O'nun (SAV) ardından sahabeler sırayla diğer parçaları yerlerine yerleştirmişlerdi.

SAHABELERİN CESARETİ VE KAHRAMANLIKLARI

Resulullah'ın (SAV) Kuba Mescidi'nin ilk taşını yerine yerleştirmesi kendisinden sonra devlet başkanlarının temsili olarak bina edilen esere ilk taşı yerleştirme geleneğini de doğurmuş oldu.

◼ Rivayete göre Kuba Mescidi'nin inşası sırasında Abdullah b. Revaha (RA) "Mescidin inşasına katılanlar, ayakta olsun oturarak olsun Kur'an okuyanlar, geceleri uykuyla geçirmeyenler kurtuluşa erdiler" şiirini okumuştu.

Kuba Mescidi inşa edildiğinde mescide komşu olarak Resulullah'ın (SAV) misafir olarak kaldığı Külsum b. Hidm (RA) ve Sad b. Heyseme'nin (RA) evleri bulunmaktaydı.

HAYATTAYKEN CENNETLE MÜJDELENEN 10 SAHABE

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN