Arama

İnsanı helake götüren haset nedir? Haset hakkında ayet ve hadisler...

İslam alimleri hasedi bir ruh hastalığı olarak tanımlardı. Nitekim Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Hasetten sakının. Çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi haset de iyi amelleri yakar, bitirir." İnsanda adeta zehirli hastalık gibi yayılan bu duygunun bir belirtisi, Müslüman kardeşinin başına bir felaket geldiğinde sevinmektir. Sizler için müminleri helake götüren haset hakkındaki ayet ve hadisleri derledik.

  • 1
  • 10
HASET NEDİR?
HASET NEDİR?

Haset, bir başkasının sahip olduğu maddi veya manevi değerleri kıskanarak, onların elinden çıkmasını istemek anlamına gelir.

📌 Bu duygunun temelinde ilahi takdire itiraz vardır. Çünkü haset eden kimse, karşısındakine kin güderek elindeki nimetten mahrum kalmasını ister. Bundan dolayı da dinimizde haram kılınmıştır.

❗ Haset ile gıpta birbirine karıştırılmamalıdır. Gıpta eden kimse, başkasının zararını istemez, sadece o nimetin benzerine sahip olmayı istemek ister. Bu haslet, meşru bir duygudur.

Kibir ve gurur hakkında ayet ve hadisler

Allah'ın, bir başkasına verdiği üstünlüğün o kişiden alınması ve kendine verilmesini istemek Yaradan'ın takdirine karşı gelmektir.

Allah'ın sonsuz nimeti bulunur. Bunu istediği gibi insanlar arasında bölüştürmüştür. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur:

"Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde azarlardı. Fakat o, (rızkı) dilediği ölçüde indirir. Çünkü O, kullarının haberini alandır, onları görendir."

(Şûrâ Suresi 27. ayet)

❗ Bundan dolayı da Müslümanlar başkasının elindekine kin beslemek yerine O'nun verdiğine şükredip rızasına ulaşmaya çalışmalıdır.

  • 3
  • 10
HASETİN ZARARLARI
HASETİN ZARARLARI

➡ Haset, ilk önce bu duyguya sahip olan kişiye zarar verir. Onu mutsuz kılar, zihnen ve bedenen tahribata neden olur. Her daim mutsuz ve huzursuz birine dönüştürür.

Bundan dolayı Hz. Peygamber (sav) şöyle demiştir: "Hasetten sakının. Çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi haset de iyi amelleri yakar, bitirir." (Ebu Davud, Edeb, 44; İbn Mace, Zühd, 22)"

➡ Haset eden kimse, şükretmeyi bilmez, Allah'ın ona verdiği nimetlere karşı gözü kördür, kulağı sağırdır. Başkasının elindekilere bakarak kin güder ve en nihayetinde kalbi kararır. Peygamber Efendimiz bu duygunun önceki milletlerin helakine neden olduğunu belirtir. "Önceki ümmetlerin hastalıkları size de bulaştı: Haset ve kin beslemek! İşte bunlar, kökten yok edicidir. Saçı tıraş eder demiyorum, aksine dini kökünden kazıyıp yok eder. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki iman etmeden cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi sevmenizi sağlayacak şeyi size haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın." (Tirmizi, Sıfatü'l-Kıyame, 56)

Peygamberimiz, başına gelen musibetlerde nasıl davranmıştı?

Hz. Peygamber (sav) şöyle demiştir: "Ancak iki kişiye gıpta edilir. Bunlar, Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayan kimse ile Allah'ın kendisine verdiği (ilim ve) hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimsedir." (Buhari, Zekât, 5.)

➡ Dinimizce çirkin bir huy olarak görülen haset, bir başkasının hakkında tecavüz edilmesine neden olur.

➡Haset, insanın kibirlenmesine ve yolundan şaşmasına, bambaşka kimselere dönüşmesine neden olur.

❗Kişi elindeki nimetlere şükretmeyi bilmeli, Allah'ın razı olduğu işler doğrultusunda çalışmalı ve gerekli hallerde kendini eleştirmeyi bilmelidir.

Haset insanı, gıybet, zulüm ve haksızlığa sevk eder. Çünkü bu kötü duygu, insanın yaradılış amacından uzaklaşmasına, hüsrana uğramasına neden olur.

Peygamber Efendimiz (sav) bir hadisinde "Bir kulun kalbinde imanla haset bir arada bulunmaz." buyurarak bu duygunun vahametini gösterir.

Haset, insanı şeytanlaştırır. Nitekim yeryüzünde ve göklerde ilk isyan, şeytanın Hz. Adem'i kıskanarak Allah'a karşı gelmesi, haset yüzünden çıktı.

📌 Yüce Allah, Hz. Adem'i yarattıktan sonra meleklere şöyle buyurdu "Onun şeklini tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim vakit siz de hemen onun için secdeye kapanın." Bunun üzerine bütün melekler secde etse de iblis karşı çıktı. Kendi aciz aklıyla vardığı sonucu Allah'ın buyruğundan daha önemli saydı. "Ben, şekillenebilir özlü balçıktan, (şekil verilip) kurutulmuş çamurdan yarattığın bir insana asla secde etmem! Çünkü ben ondan daha üstünüm, beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın."

📌 Uzun yıllar ibadet etse de Hz. Adem'e duyduğu hasetlik ve çekememezlikten dolayı yüce Allah'ın katındaki değerini yitirdi. Yüce Rabbimiz şöyle buyurdu: "Öyle ise oradan (cennetten) çık, artık kovuldun. Muhakkak ki kıyamet gününe kadar lânet senin üzerine olacaktır."

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN