Arama

İnsan Suresi tefsiri

Mushaf sıralamasında yetmiş altıncı olan sure adını ilk ayette geçen "insan" kelimesinden alır. Aynı ayette geçen "dehr" yani zaman kelimesi de surenin diğer ismidir. Sure içinde ahiret hayatı ve cennetteki nimetler anlatılır. Medeni surelerden olan İnsan Suresi'nde Kur'an-ı Kerim'in Allah Teala katından indirildiği ve kainattaki ince ve dengeli ilişkiye dikkat çekilir.

İnsân Suresi 1-2. Ayet

﴾1﴿ Gerçek şu ki, insanın yaratılış tarihinde onun henüz anılan bir şey olmadığı bir dönem gelip geçmiştir.

﴾2﴿ Hakikatte biz insanı katışık bir nutfeden yarattık; imtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık.

İnsân Suresi 1-2. Ayet Tefsiri

🔵 İnsan kelimesi, "beşer, insan topluluğu" anlamına gelen ins kökünden türetilmiş olup akıl ve fikir sahibi, konuşarak anlaşan sosyal bir varlık türünü ifade eder (Râgıb el-İsfahânî, Müfredâtü'l-Kur'ân, "ins" md.). Kur'an'da altmış beş yerde insan, on sekiz yerde ins, bir yerde de insî (insanın her bir ferdi) geçmekte, bir âyette "enâsî", 230 yerde nâs şeklinde çoğul olarak yer almaktadır.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

İnsân Suresi 3. Ayet

﴾3﴿ Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik; artık o isterse şükreden olur, isterse nankör.

İnsân Suresi 3. Ayet Tefsiri

🔵 Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik; artık o isterse şükreden olur, isterse nankör.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

İnsân Suresi 4-6 Ayet

﴾4﴿ Ama biz inkârcılar için zincirler, halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır.

﴾5﴿ İyiler ise içindekine güzel koku katılmış bir kadehten içecekler;

﴾6﴿ Bir su kaynağı ki Allah'ın has kulları istedikleri yerlere akıtarak ondan bol bol içerler.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN