Arama

İmam Gazali'nin dilinden: Aldananlar

İlim dünyamızın ışığı, Hüccetü'l İslam ve Zeynüddin sıfatlarını haiz İmam Gazali önemli eserler vermiş hafızası kuvvetli bir alimdi. İlmin hemen her dalında kitap yazan örnek alim Gazali, İslam dünyasında büyük etki bırakmıştı. İmam Gazali, "Aldananlar" isimli eserinde aldanan olmamak için yapılması gerekenleri ve gerçek manada aldananları izah etmişti. Aldananlar'dan önemli satırların altını çizdik.

Ümit ancak, korku ve ümitsizliği gidermek içindir. Şüphesiz bu faydasından dolayı Kur'ân bunu dile getirmiş ve daha fazla olmasını teşvik etmiştir.

İmam Gazali

Avam, zenginler ve fakirlerden bir grup daha vardır ki, zikir meclislerinde bulunup, bunun kendileri için yeterli olacağını düşünürler. Bu sebeple bu davranışı âdet hâline getirmişlerdir. Kuru kuruya vaaz dinleyip, öğüt almadan ve amel de etmeksizin sevap kazanacaklarını sanarlar. Oysa aldanıyorlar.

İmam Gazali

Kim babasının takvasıyla kurtulacağını zannediyorsa, o kişi babasının yeme ve içmesiyle kendi açlık ve susuzluğunun gideceğini düşünen birisiyle aynı mantığa sahiptir.

İmam Gazali

Mallarını fakir ve miskinlere sadaka vererek geniş çevre edinmek ister. Fakirlerden bir kısmının âdeti, teşekkür ederek yapılan iyiliği yaymaktır. Bu zenginler, sadakayı gizlice vermekten hoşlanmazlar ve fakirin kendilerinden aldığını gizlemesini kendilerine bir hıyanet ve nankörlük görürler. Belki de komşularını açlığa terk ederler.

İmam Gazali

Onlar, aldanma konusunda iki kısımdır: Dünya hayatının aldattığı kâfirler ve Allah hakkında pek çok şeyin kendilerini aldattıkları…

İmam Gazali

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN