Arama

Hz. Peygamber'in merhamet ile ilgili 40 hadisi

Müslüman toplumların kültürlerinin şekillenmesinde ve hayat tarzlarının oluşmasında hiç kuşkusuz en önemli etki ve katkıyı Kur'an-ı Kerîm ve Hz. Peygamber'in hadisleri sağlar. Kur'an ve hadislerde, tüm canlılara karşı merhametli olunması öğütlenir. O kadar ki Hz. Peygamber "Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir" diye buyurmuştur. Peki, Hz. Peygamber, Müslümanların birbirine karşı nasıl davranması gerektiğini tavsiye eder?

Hz. Peygamber’in merhamet ile ilgili 40 hadisi

Allah mahlûkâtı yarattığı vakit, kendi nezdinde arşın üstünde bulunan kitabına "Rahmetim gazabıma üstün geldi" diye yazdı.

(Buhârî, Tevhid 15, 22, 28 55; Müslim, Tevbe, 14-16)

Hz. Peygamber’in merhamet ile ilgili 40 hadisi

Rabbiniz gerçekten çok merhametlidir. Kim içinden bir iyilik yapmayı geçirir de onu yapmazsa, ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa, on katından yedi yüz katına hatta kat kat fazlasına kadar iyilik sevabı yazılır. Kim de içinden bir kötülük yapmayı geçirir de onu yapmazsa, ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa, bir kötülük günahı yazılır veya Allah onu siler.

(Dârîmî, Rikâk, 70)

Hz. Peygamber’in merhamet ile ilgili 40 hadisi

Bu, Allah'ın kullarının kalplerine yerleştirdiği merhamettir ve Allah, ancak merhametli kullarına rahmet eder.

(Müslim, Cenâiz, 11; Buhârî, Merdâ, 9)

Hz. Peygamber’in merhamet ile ilgili 40 hadisi

Allah Tealâ rahmetini yüz parçaya ayırdı. Doksan dokuzunu kendi yanında tuttu, bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün canlılar birbirine merhamet ederler. Hatta kısrak (emzirirken) yavrusuna basıp da zarar verir korkusuyla ayağını kaldırır.

(Buhâri, Edeb, 19; Müslim, Tevbe 21

Hz. Peygamber’in merhamet ile ilgili 40 hadisi

Allah Teâlâ yeri ve gökleri yarattığı gün, yüz rahmet yarattı. Her bir rahmet yerle gök arasını dolduracak kadardır. Bu yüz rahmetten yeryüzüne bir tek rahmet indirdi ki bu sayede anne yavrusuna, yabani hayvanlar ve kuşlar da birbirlerine merhamet ederler. Kıyamette ise O, bu rahmetin tamamı ile kullarına merhamet eder.

(Müslim, Tevbe, 21)

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN