Arama

Hz. Peygamberin hayatımıza yön verecek hadisleri

Müslüman toplumların kültürlerinin şekillenmesinde ve hayat tarzlarının oluşmasında hiç kuşkusuz en önemli etki ve katkıyı Kur'an-ı Kerîm ve Hz. Peygamber'in hadisleri sağlar. Kur'an ve hadislerde, tüm insanlığa almayı değil vermek, paylaşmak öğütlenir. "Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O sadece sizin gönüllerinize ve davranışlarınıza bakar." buyuran Hz. Peygamber, Müslümanlara pek çok öğütte bulunmuştur. İşte Hz. Peygamberin hayatımıza yön verecek hadisleri...

"Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Çünkü siz, anlan Allah'ın emaneti olarak aldınız ve Allah'ın adıyla (nikâh kıyıp) anlan kendinize helal kıldınız." (Müslim, Hac, 147)

"Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (zalimlere de) teslim etmez. Kim din kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın (kusurunu) örterse Allah da kıyamet günü onu örter."

(Müslim, "Birr" 58; T1426, Tirmizi, "Hudud" 3)

"Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere adaletli davrananlar, Allah Teâlâ katında, Rahman'ın yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklar."

(Nesâî, Âdabü'l-kuddât, 1)

"İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size, yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi? Aranızda selâmı yayın."

(Müslim, Îmân, 93)

"Kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse, akraba ilişkilerini sürdürsün!"

(Müslim, Birr ve sıla, 20)

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN