Arama

Hakim Tirmizi'nin dilinden "Müminin Miracı Namaz"

Dinin direği olarak anılan namaz, kulluğun en önemli nişanelerinden biridir. Kulun Hak Teala'ya boyun eğmesi ve rızasına uygun bir hayat sürmesinin önemli bir durağı olarak kabul edilen namaz hakkında pek çok alim eser yazar. Bunlar arasında Hakim Tirmizi'nin kaleme aldığı "Kulluk Bilinci ve Namaz" ayrı bir noktadadır. Eserde bulunan yirmi bölümde namazı bir yekun olarak ele alan müellif, çok faydalı bilgi ve tahlillere yer verir. Kulluk Bilinci ve Namaz'dan en etkileyici cümlelerin altını çizdik.

Şüphesiz ki Allah-u Teâlâ bu âdemoğlunu yaratarak tüm canlılara üstün kılmıştır.Şüphesiz ki Allah-u Teâlâ bu âdemoğlunu yaratarak tüm canlılara üstün kılmıştır.

Hakim et-Tirmizi

Kul Rabbinden gelen iki hususla karşı karşıyadır: Birincisi, Allah'ın çeşitli durumlarda kendisi için verdiği hükümdür. Kul buna rıza göstermek durumundadır. Diğeri ise kulun yaptığı fiiller ve onlarda nefsini Allah'a teslim etme gereğidir. Bu da emir ve nehyi oluşturmaktadır.

Hakim et-Tirmizi

Namaz Allah'ın evidir…

Hakim et-Tirmizi

Gaflet ehli, ibadetleri rahatlık içerisinde ve övgü almak için yaparlar. Onlar zemmederler, zikirde bulunmazlar. İbadetlerin Allah'a arz edildiği günde kimisi kabul olur, kimisi reddedilir.

Hakim et-Tirmizi

Kim ki namaz kendi azalan için bir engel, kalbi için bir mahpushane olmuşsa o isyankâr kullardan biri olmuştur.

Hakim et-Tirmizi

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN