Arama

Hadisler ile İslam'da kadının yeri ve önemi

İslamiyet, kadını toplumdan ayırıp dört duvar arasına kapatmamış, Peygamber devrinde Müslüman kadın, hemen bütün toplumsal faaliyetlere etkin biçimde katılmıştır. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde hadisler ile İslam'da kadının yeri ve önemini derledik.

İslamiyet, Müslümanın malının, kanının ve namusunun dokunulmaz olduğunu ilan etmek sebebiyle kabileler arası savaşı ortadan kaldırdı. Bu gelişme en çok kadınlara fayda sağladı. Çünkü yeni oluşacak düzen, onları esir düşüp câriye olmaktan kurtardı.

Artık kadın iffetsizliğe zorlanamayacak, hatta iffetine gölge düşürücü sözler söylenemeyecekti. (en-Nûr 24/4-6)

"Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olan (iyi davranan)dır.

(Müslim, Birr 149)

  • 3
  • 21
İSLAM'DA KADIN ERKEK AYRIMI VAR MI?
İSLAM’DA KADIN ERKEK AYRIMI VAR MI?

Dinimizde kız çocukların hor görülmesi kesinlikle yasaklanmış (el-En'âm 6/151; el-İsrâ 17/31); kız evlât ile erkek evlât arasında hiçbir değer farkının bulunmadığı ifade edilmiştir (en-Nahl 16/56- 59).

Kadının fizyolojik bakımdan erkeğe göre zayıf olduğu gerçeği kabul edilmekle birlikte (en-Nisâ 4/34), bu onun için horlanma sebebi sayılmayıp, aksine, bu vesileyle erkeğe, kadını himaye etme, sevgi ve şefkat gösterme, ihtiyaçlarını karşılama gibi görevler yüklenmiştir. (en-Nisâ 4/24-25)

"Üç kişi vardır, cennete girmeyecektir: Anne babasının hukukuna riâyet etmeyen kimse; içki düşkünü olan kimse;verdiğini başa kakan kimse."

(Nesâî, Zekât 69)

  • 5
  • 21
EN DEĞERLİ İNSAN
EN DEĞERLİ İNSAN

Kadın, yaratılış itibariyle erkeğe göre ikinci derecede bir değere sahip değildir. İlke olarak insanların en değerlisi, "takvâda en üstün olanıdır" (elHucurât 49/13). Kur'ân-ı Kerîm'de, farklı fizyolojik ve psikolojik yapıya sahip olan kadın ve erkekten biri diğerinden daha üstün veya ikisi birbirine eşit tutulmak yerine birbirinin tamamlayıcısı kabul edilmiştir. (el-Bakara 2/187)

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN