Arama

Güzel ahlak ile ilgili 40 hadis

Müslüman; güzel ahlaklı ve güler yüzlü olmalıdır. İbadetlerimiz bu iki özellik ile birleştiğinde, nasıl güneş dünyayı aydınlatıyorsa bu faziletli davranışlar da bizlerin dünyasını aydınlatır. Nitekim sevgili Peygamberimiz (SAV) "Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır" buyurmuştur. Bu minvalde sizleri "güzel ahlak"a teşvik edecek birbirinden kıymetli 40 hadisi derledik.

Ebû Hüreyre'nin rivayet ettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Ben, (başka değil, sadece) (iyi), güzel ahlâkı tamamlamak (uygulamak) için gönderildim."

(HM8939 İbn Hanbel, II, 381)

Cerîr b. Abdullah'ın naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Kim İslâm'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslâm'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez."

(M6800 Müslim, İlim, 15)

Abdullah b. Mes'ûd"dan nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

"Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez." Bu söz üzerine bir adam, "İnsan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır!" deyince Resûlullah (sav), "Şüphesiz ki Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir ise hakikati inkâr etmek ve insanları küçümsemektir." buyurmuştur.

(M265 Müslim, Îmân, 147)

Ali b. Ebû Tâlib'den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) namaza kalktığında şöyle dua ederdi: "...(Allah'ım!) Beni güzel ahlâka eriştir. Senden başka güzel ahlâka eriştirecek yoktur. Kötü ahlâkı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlâkı benden uzaklaştıracak yoktur!.."

(M1812 Müslim, Müsâfirîn, 201)

Ebû Hüreyre'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (SAV) şöyle buyurmuştur: "Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlâk bakımından en güzel olanıdır."

(D4682 Ebû Dâvûd, Sünnet, 15)

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN