Arama

Gül devri yıldızları

Allah Resulü'nün (SAV) arkadaşı, sırdaşı ve en yakını olan Ashab-ı Kiram, Allah (CC) yolunda iman ve mücadele eden aynı zamanda müminler için örnek olan ahlak nişanesi ve gönüllülük abidesidir. Samimiyet, ahlak, ibadet gibi yönleriyle öne çıkan sahabe, İslam'ın gönüllere nakşolunmasında önemli görevler üstlendi. Sizler için gül devri yıldızlarının en güzel huylarını bir araya getirdik.

💠 Resul-i Ekrem'in (SAV) en yakınları olan Ashab-ı Kiram; teslimiyet, ibadet, ahlak ehli kimselerdi. Gönüller yapmak deyiminin vücud bulmuş hali olan ashab, güzel ahlak desturunun peşinde bir ömür sürdü.

💠 Bilhassa Resulullah'ın (SAV) vefatının ardından İslam'ın yayılması noktasında önemli bir çaba harcadılar. Bu çaba sayesinde İslam doğru bir şekilde kıtalara yayıldı.

Ashab-ı Suffe mensubu sahabeler

İmran İbnu Huseyn (RANHA) anlatıyor:

"Resulullah (SAV) buyurdular ki:

"İnsanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. Sonra bunları takip edenlerdir, sonra da bunları takip edenlerdir."

(Buhari, Şehadat 9 - Müslim, Fezailu's-Sahabe, 214 - Tirmizi, Fiten 45 - Ebu Davud, Sünnet 10 - Nesai, Eyman 29)

💠 Efendimizin (SAV) yaşadığı dönem "gül devri" idi. Sahabiler de bu devrin yıldızlarıydı. Gül devri yıldızları tüm asalet ve güzellikleriyle göğümüzü süslemeyi sürdürüyorlar. Peki, sahabilerin öne çıkan özellikleri nelerdi?

FEDAKARLIK

💠 Allah Resulü'nün (SAV) ashabı her şeyden evvel kendi nefislerinden geçmiş, fedakar kimselerdi. Mallarından, canlarından ve benliklerinden İslam uğruna, İslam yolunda vazgeçmişlerdi.

💠 Bu öyle büyük bir fedakarlıktı ki tabiin nesli, tabeu't tabiin ve daha niceleri hayatları boyunca bu eylemlere hayran kaldılar. Onlar, sonraki nesillerin öncüsü oldu.

Medineli fedakâr sahabi: Ebu Talha (RA)

AHLAK ABİDELERİ

💠 İnsanlık için en güzel örnek olan Resulullah'ın (SAV) yanında yetişen, ocağında pişen Ashab-ı Kiram da en güzel örneğin yolundan giden, birer ahlak abidesi, meşalesi oldu.

💠 Sahabenin bu öncü tavrı ve ahlaki duruşu Müslümanlar için kamil bir örnek teşkil etti. Bu sebepten dolayı aradan asırlar geçmesine rağmen Müslüman çocuklarına sahabe isimleri veriliyor.

SAMİMİYET

💠 Ashab-ı Kiram tarihin en samimi hallerine şahitlik etti. Sahabe birbiri arasında son derece samimi bir hayat sürdüğü gibi Allah (CC) ile olan münasebetlerinde de samimiyeti önceledi.

💠 Aralarında bir sınıf farkıi ırk farkı, dil farkı bulunmuyordu. Asrımızın en çok ihtiyaç duyduğu hadiseler karşısındaki samimiyet, Asr-ı Saadet'te mevcuttu.

Sahabelerin cesareti ve kahramanlıkları

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN