Arama

Fitre nedir? Fitre ne zaman ve nasıl verilir?

Fıtır sadakası, Ramazan ayında bulunan ibadetlerdendir. Fitre, insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama kavuşmanın bir şükrüdür. Fitre miktarı, Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklamasına göre belirlenmektedir. O halde, kimlerin fitre vermesi gerekir? Fitre nedir? Fitre ne zaman ve nasıl verilir? Kimlere fitre kimlere verilemez? 2024 fitre miktarı nedir? İşte, bu soruların cevaplarını sizler için hazırladık.

  • 1
  • 10
FİTRE NEDİR?
FİTRE NEDİR?

FİTRE NEDİR?

🔸 Fıtır sadakası olarak da bilinen fitre, Müslümanlara vaciptir yani yerine getirilmesi gerekmektedir. Fitre; Ramazan ayı ile bütünleşen orucu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrüdür.

🔸 Dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslüman'ın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır.

  • 2
  • 10
2024 FİTRE
2024 FİTRE

FİTRE NE DEMEK?

🔸 Fitre, Arapça kökenli bir kelimedir ve fıtra sözcüğünden türemiştir. Fitre; "Ramazan ayı sonunda, şer'an zengin sayılan bütün Müslümanların bayramdan sonraya bırakmamak şartı ile fakirlere vermeleri vâcip olan sadaka" manasına gelir.

🔸 Fitre ile ilgili bir hadis şöyledir; İbn Abbas (RA) şöyle der: "Resûlullah fitreyi, oruç tutanı anlamsız ve çirkin davranışlardan temizlesin, fakirlere de yiyecek bir lokma olsun diye farz kılmıştır."

(Müsned, V, 432)

  • 3
  • 10
FİTRE NEDİR?
FİTRE NEDİR?

FİTRE VERMENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

🔸 Fitre vermenin yükümlülüğü vardır ancak bu yükümlülük belirli şartlar dahilindedir. Nasıl namaz kılmak için mükellefiyet çağına erişmesi gerekmektedir.

🔸 Kişi, kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmayan çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, büyük-küçük, kadın-erkek her Müslüman'a fitrenin gerektiğini ifade etmiştir.

(Ebu Davud, Zekat, 20)

Mükellefiyet çağı ne demek?

Mükellefiyet çağı; kişinin baliğ olması, yani bülûğa ermiş olması manasına gelmektedir.

  • 4
  • 10
FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?
FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

FİTREYİ KİMLER VEREBİLİR?

🔸 Fitre vermek için mükellefiyet çağı tamamlanmış ise bir sonraki aşamalar Ramazan ayının sonuna yetişmesi ve belli miktarda mülke sahip olmasıdır.

🔸 Temel ihtiyaçlarından başka en az nisap miktarı (80.18 gr. altın veya bu değerde) artıcı olsun veya olmasın bir mala sahip bulunan her Müslüman'ın yerine getirmesi gereken mali bir ibadettir.

  • 5
  • 10
FİTRE KİMLERE VERİLİR?
FİTRE KİMLERE VERİLİR?

HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE FITIR SADAKASI

🔸 Fitre bir diğer ismiyle fıtır sadakasının Ramazan ayı içerisinde verilmesi müstehab görülmüştür. Bununla birlikte Hanefi mezhebine göre fıtır sadakasının Ramazan ayından önce verilmesi de caizdir.

(Molla Hüsrev, Düreru'l-Hükkâm, 1/195; İbn Abidin Reddü'l-Muhtar, 2/367)

🔸 Bunlardan ötürü fitre vermesi gereken kimseler, doğal afet vb. durumlarda fitrelerini Ramazan ayından önce de verebilirler.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN