Arama

Fatiha Suresi meali ve tefsiri

Kur''an-ı Kerim'i açtığımızda bizi ilk karşılayan sure olan Fatiha esasında "başlangıç" manasına gelir. Kitab'ın özü anlamına gelen "Ümmü'l Kitab" olarak da bilinen Fatiha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in muhtevasının bir özetidir. Her namazın rekatında okunan sure olan Fatiha, bir dua ve yakarış olmasının yanında baş tacı edilmesi gereken bir ahlak manzumesidir. İşte, Fatiha Suresi'nin anlamı ve tefsiri...

🔵 Mekke döneminde nazil olan Fatiha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir. Fatiha Suresi'nin "ümmü'l kitab", el-Esas", "el-Kafiye", "el-Kenz", "es-Salat" gibi baka isimleri de mevcuttur.

🔵 Nüzul sıralamasına göre 5 . sırada olan sure, Kur'an-ı Kerim'in hem özeti hem de mukaddimesi hükmündedir. Kur'an-ı Kerim'in ana meselelerini, özünü zımnında tutar.

"Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla..."

Fatiha Suresi 1. Ayet

Fatiha Suresi 1. Ayeti dinlemek için tıklayın

Fatiha Suresi 1. Ayet Tefsiri

🔵 "Eûzü" veya "istiâze" diye bilinen bu cümle, bu şekliyle bir âyet olmadığı için mushafa yazılmamıştır. "Kur'an okuyacağın vakit o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" (Nahl 16/98) şeklinde buyurulduğu için Kur'an okumaya başlayanlar, besmeleden önce "eûzü..." ifadesini okumak suretiyle bu emri yerine getirmektedirler. Asıl adı İblîs olan şeytan, Allah'ın "Âdem'e secde et!" emrine uymadığı, kendisinin daha üstün olduğunu ileri sürerek emre karşı geldiği için meleklerin vatanından (melekût âlemi) kovulup sürgün edilmiş; o da imtihan dünyasında Allah'ın kullarını, O'nun yolundan ve rızâsından ayırmak için uğraşmayı kendine vazife edinmiştir (A'râf 7/11-17).

"Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur."

Fatiha Suresi 2. Ayet

Bakara Suresi 67-73. Ayeti dinlemek için tıklayın

Bakara Suresi 2. Ayet Tefsiri

Bu âyetlerde İsrâil tarihine ilişkin olaylardan bir sahne anlatılmaktadır. Burada, Hz. Peygamber dönemindeki yahudilerce bilindiği için (bk. Tesniye, 21/1-9), söz konusu ineğin kesilmesini gerektiren olayın ayrıntısı hakkında bilgi verilmemiş, sadece 72. âyette bir adam öldürme olayından söz edilmiştir. Hz. Peygamber dönemindeki yahudiler, bu olay hakkında mâlumat sahibi idiler.

"Rahmân ve rahîm."

Fatiha Suresi 3. Ayet

Fatiha Suresi 3. Ayeti dinlemek için tıklayın

"Ödül ve ceza gününün tek hâkimi."

Fatiha Suresi 4. Ayet

Fatiha Suresi 4. Ayeti dinlemek için tıklayın

Fatiha Suresi 4. Ayet Tefsiri

🔵 "Ödül ve ceza (din) gününün hâkimi" diye çevirdiğimiz tamlamada geçen mâlik "malın, mülkün sahibi" demektir. Kıraat âlimlerince "hükümdar, iktidar sahibi" anlamında "melik" şeklinde de okunmuştur. İnsanlar için kullanıldığında mâlik ile melik arasında güç, yetki ve tasarruf hakkı bakımlarından önemli farklar vardır. Mal ve mülkün sahibi (mâlik) kişinin başkalarına hükmü geçmez, başkalarına hükmü geçen hükümdar (melik) ise her malın ve mülkün sahibi değildir.
TEFSİRİN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN