Arama

Esmaül Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…

Allah'ın 99 ismi ve anlamları pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Allah, bu muazzam varlığı yaratan, tutan, her an görüp gözeten zattır. Sınırsız kudret sahibi, yoktan var eden, kudretinden hiçbir şey eksilmeyendir. Allah'ın 99 ismini muhteva eden Esmaü'l Hüsna'yı okumak, anlamını bilerek ezberlemek ve hangi isimle olursa olsun O'nu sıkça zikretmek ayetlerde ve hadislerde öğütlenmiştir. Peki, Esmaü'l Hüsna ne demektir? Esmaü'l Hüsna'nın faziletleri nelerdir? Allah'ın 99 ismi ve anlamları… Esmaül Hüsna oku…

  • 1
  • 20
ESMAÜL HÜSNA NE DEMEKTİR?
ESMAÜL HÜSNA NE DEMEKTİR?

Esmaül Hüsna ne demektir sorusu sık soruluyor. Allah'ın 99 ismi olan Esmaü'l Hüsna tabiri Allah'ın en güzel isimlerini muhteva eder. Esma kelimesi, isim kelimesinin çoğuludur ve "isimler" manasına gelir. Hüsna ise "güzel, en güzel" anlamını taşır. Manevi anlamda Yüce Allah'ın kudretini ve sıfatlarını anlatan isimlerin muhtevasını idrak etmek Müslümanlar için büyük önem taşır. Esmaü'l Hüsna'yı bilmek manevi anlamda hikmetlidir.

  • 2
  • 20
ALLAH'IN 99 İSMİ NEDİR?
ALLAH’IN 99 İSMİ NEDİR?

Allah'a nispet edilen isimlerin sayısı 100'den fazladır. Kur'an'ı Kerim'de bu ilahi isimlere yer verilmiş, bazı hadislerde de Allah'a nispet edilen isimler yer almıştır. Esmaü'l Hüsna terkibi, Allah'ın 99 ismini ifade eder.

  • 3
  • 20
ESMAÜ’L HÜSNA HAKKINDAKİ HADİS
ESMAÜ’L HÜSNA HAKKINDAKİ HADİS

Esmaü'l Hüsna'da 99 ismin bulunduğuna dair hadis şöyledir: "Allah'ın doksan dokuz -yüzden bir eksik- ismi vardır. Bunları ezberleyip benimseyen (ihsâ) cennete girer." Bu hadiste cennete girme anlamını ihtiva eden "ihsâ" kelimesinin anlamına Buhari'den itibaren değinilmiş ve bu sözcüğün sadece ezberden ibaret olmadığı "saymak, ezberlemek, anlamak" manaları taşıdığına işaret edilmiştir.

Mealli Hatim dinlemek için tıklayın.

  • 4
  • 20
ALLAH'IN 99 İSMİ VE FAZİLETLERİ
ALLAH’IN 99 İSMİ VE FAZİLETLERİ

Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Rad suresinde "Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur" buyurmuştur. Bu nedenle Allah'ı sık sık anmak, onun en güzel isimleri olan Esmaü'l Hüsna'da geçen adlarını zikretmek gerekir.

Araf suresinin 205'inci ayetinde "Sabah akşam, yalvararak ve ürpererek, sesini yükseltmeden, için için Rabbini an; sakın gafillerden olma" buyurulmuştur.

  • 5
  • 20
ALLAH'IN 99 İSMİ VE ANLAMLARI
ALLAH’IN 99 İSMİ VE ANLAMLARI

Kur'an'da ister Allah adına ister Rahman adına, Esmaü'l Hüsna'dan hangisiyle olursa olsun Allah'a dua edilebileceği vurgulanmıştır. Allah'ın 99 ismi ve anlamları şu şekildedir:

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN