Arama

Dünyanın en eski 20 camisi

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında, camiler ve din görevlilerinin değerini ve önemini anlatmak amacıyla idrak edilen Camiler Haftası'nın son günündeyiz. Namaz ibadetinin farz oluşundan bu yana camiler, Müslümanlar için en mukaddes mekanlar oldular. Peki, dünya üzerindeki en eski mescidin Mekke'de bulunan Mescid-i Haram olduğunu biliyor musunuz? Ya da Peygamber Efendimizin hangi camiyi "ilk günden takva üzerine kurulan mescid" ifadesiyle tanımladığını? Geçmişte inşa edilen, bugün halen ayakta ve ibadete açık olan en eski 20 camiyi sizlerle buluşturuyoruz.

  • 1
  • 20
YERYÜZÜNÜN EN ESKİ MESCİDİ: KÂBE
YERYÜZÜNÜN EN ESKİ MESCİDİ: KÂBE

Mescid-i Haram / Mekke, Suudi Arabistan

Yapım tarihi: Bilinmiyor

Kur'an-ı Kerim'de on beş yerde Mescid-i Haram tabiriyle Kâbe, Kâbe'yi kuşatan ve ibadet için kullanılan alan, Mekke veya Mekke haremi kastedilir.

Mescid-i Haram yeryüzünde bilinen en eski mesciddir. Hz. Peygamber İslamiyet'i tebliğ için zaman zaman Mescid-i Haram'ı kullanmış, yapılan baskılara rağmen Hacer'ül Esved ile Rüknülyemânî arasında namaz kılmıştır.

Kâbe'nin doğu köşesine cennetten yeryüzüne inen Hacer-ül Esved bulunur ve gümüş bir çerçeveyle çevrilidir. Bu taşın Hz. İbrahim'den günümüze geldiği kabul edilir. Bu nedenle de tüm Müslümanlar için çok değerlidir.

  • 2
  • 20
TARİHTE İNŞA EDİLEN İKİNCİ MESCİD: AKSA
TARİHTE İNŞA EDİLEN İKİNCİ MESCİD: AKSA

Mescid-i Aksa / Kudüs, Filistin

Yapım tarihi: Bilinmiyor

Resul-i Ekrem Efendimiz, "Yolculuk ancak şu üç Mescid'den birine olur: Benim şu mescidime (Mescid-i Nebevî), Mescid-i Haram'a ve Mescid-i Aksa'ya." Buyurmuş; Mescid-i Aksa, tarih boyunca Müslümanlar tarafından mukaddes mekânlardan biri olmuştur.

Yapım tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte Ebu Zerr el Gifârî'den nakledilen hadislerde bu mescidin, Kâbe inşa edildikten kırk sene sonra inşa edildiği ifade edilir.

Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa, "Morya Tepesi" adı verilen küçük bir tepe üzerine inşa edilmiştir. Üç semavi din için de kutsal kabul edilen bir mabettir.

  • 3
  • 20
PEYGAMBERİMİZİN İNŞA ETTİRDİĞİ CAMİ
PEYGAMBERİMİZİN İNŞA ETTİRDİĞİ CAMİ

Kuba Mescidi / Medine, Suudi Arabistan

Yapım tarihi: 622

İlk muhacirler, Resul-i Ekrem daha Medine'ye gelmeden Kuba'da Amr bin Avf oğullarına ait bir hurma kurutma yerini mescid haline getirmişlerdi.

Ebû Huzeyfe'nin azatlısı Sâlim burada bir grup muhacire Kudüs'e yönelerek namaz kıldırıyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz, Kuba'ya ulaşınca burayı genişleterek Kuba Mescidi'ni inşa ettirdi.

Bu cami, İslam tarihinde inşa edilen ilk mescittir.

  • 4
  • 20
HİCRET’İN ARDINDAN İNŞA EDİLEN PEYGAMBER MESCİDİ
HİCRET’İN ARDINDAN İNŞA EDİLEN PEYGAMBER MESCİDİ

Mescid-i Nebevi / Medine, Suudi Arabistan

Yapım tarihi: 622

İslam tarihinde bir dönüm noktası olan Resul-i Ekrem'in Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra gerçekleştirilen ilk faaliyetlerden biri Mescid-i Nebevî'nin (Mescid-i Nebî) inşasıdır.

Mescid-i Nebevî'nin adı Kur'an-ı Kerim'de doğrudan geçmese de "ilk günden takva üzerine kurulan mescid" ifadesiyle Mescid-i Nebevî veya Mescid-i Kubâ'nın kastedildiği rivayet edilir.

"Nebevi" Arapça'da "Peygambere ait" anlamına gelir, "Mescid-i Nebevî" tamlamasının anlamı ise "Peygamber Mescidi"dir. Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'dan sonra Müslümanlara göre ikinci en mukaddes mescittir.

  • 5
  • 20
KIBLENİN AKSA’DAN KÂBE’YE ÇEVRİLDİĞİ MESCİD
KIBLENİN AKSA’DAN KÂBE’YE ÇEVRİLDİĞİ MESCİD

Mescid-i Kıbleteyn / Medine, Suudi Arabistan

Yapım tarihi: 623

Mescid-i Kıbleteyn, Medine'nin kuzeybatısında Vebere Harresi denilen mevkide bulunuyor.

Mescid-i Nebevî'ye 5 kilometre mesafede bulunan bu mescit, Resul-i Ekrem'in burada öğle veya ikindi namazını kıldırdığı sırada nazil olan Bakara suresinin 144'üncü ayeti uyarınca, kıblesini Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Kâbe'ye çevirmesi üzerine "iki kıbleli mescid" anlamına gelen bugünkü adını almıştır.

Halife Ömer bin Hattab tarafından yenilenmiş, daha sonra ise Osmanlılar döneminde Kanuni Sultan Süleyman tarafından yeniden yaptırılmıştır.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN