Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • İslam
  • Dört halifenin naklettiği hadis-i şerifler: Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali'nin rivayet ettiği hadisler

Dört halifenin naklettiği hadis-i şerifler: Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali'nin rivayet ettiği hadisler

Hz. Ali, Hz. Ebubekir ve Hz. Osman, ilk Müslümanlardan olmuş; Hz. Ömer ise Resul-i Ekrem'i öldürmek amacıyla çıktığı yolda duyduğu bir ayet-i kerimenin üzerine İslam ile şereflenmişti. Peygamberimizin en yakınlarından olan, pek çok olayda onunla sırt sırta mücadele veren ve her türlü desteği sağlayan bu dört sahabi, Müslümanlara yol gösterme konusunda daima öncü oldular. Resulullah'ın vefatının ardından Müslümanların liderleri olan dört halife, aynı zamanda Hulefa-i Raşidin olarak anıldı. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali'nin rivayet ettiği hadisler...

Sesli dinlemek için tıklayınız.

🔸 Hz. Ebû Bekir (ra) anlatıyor:

Mağarada müşrikler başımızın ucunda (bizi ararlar) iken onların ayaklarına baktım da:

"Yâ Resûlallah, eğer bunların birisi (eğilip) ayağının altına bakacak olursa muhakkak bizi görür." dedim.

Onun üzerine Peygamber (sav) şöyle buyurdu:

"Ey Ebû Bekir, üçüncüleri Allah olan bu iki kişi için neden telaş ediyorsun?"

Müslim, Fedâilü's-sahâbe, 1; Buhârî, Tefsîr, (Tevbe) 9

🔸 Nu'mân b. Beşîr (ra) anlatıyor:

Bir gün Ömer b. Hattâb (ra), insanların elde ettikleri dünya nimetlerini dile getirerek şöyle demiştir:

Ben Resûlullah'ın (sav) bütün gün açlıktan kıvrandığını, karnını doyuracak kötü bir hurma bile bulamadığını gördüm.

Müslim, Zühd, 36

🔸 Ebû Bekir es-Sıddîk'ten (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

Ey insanlar, siz, "Ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimseler size zarar veremez."* ayetini okuyorsunuz; hâlbuki ben Resûlullah'ın (sav) "İnsanlar zalimi görürler de zulmetmesine mani olmazlarsa, (bilin ki) Allah onların hepsini kısa bir süre sonra cezalandırır." buyurduğunu işittim.

Tirmizî, Fiten, 8; Ebû Dâvûd, Melâhim, 17; Nesâî, es-Sünenü'l-kübrâ, X, 88, hadis no: 11092

(x) 📕 * Mâide, 5/105

🔸 İbn Ömer'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Ebû Bekir (ra) şöyle demiştir:

Ehl-i Beyt'i gözetmek hususunda Muhammed'in (sav) tavsiyesini tutun.

Buhârî, Fedâilü ashâbi'n-nebî, 12

🔸 Ömer bin Hattâb Resûlullah'ın (sav) şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir:

Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resûlü'ne (sav) hicret ederse o, (gerçekten) Allah'a ve Resûlü'ne (sav) hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse hicreti, hicretine sebep olan şeyedir.

Buhârî, Bed'ü'l-vahy, 1; Müslim, İmâre, 155

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN