Arama

Cuma günü yapılması hoş karşılanan sünnetler nedir?

Cuma günü "üzerine güneş doğan en hayırlı gün" ve müminlerin bayramıdır. Cuma'nın önemini Yüce Allah (CC) ayetlerle, Efendimiz (SAV) hadis-i şerifler ile bizlere bildirmiştir. Bu mübarek zaman diliminde Müslümanlar ibadet, dua ve zikir ile meşgul olurlar. Peki, Cuma günü yapılan sünnetler nelerdir? Cuma günü nasıl eylemler içerisinde olmalıyız? Cuma günü Allah'ın (CC) hoşuna giden ibadetler hangileridir?

  • 1
  • 10
⬛ Cuma gününün önemi
⬛ Cuma gününün önemi

Cuma müminlerin bayramı, inananlar için bir rahmet vesilesidir. Hz. Muhammed (SAV), "Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı." hadisi ile Cuma gününün önemine dikkat çeker.

(Müslim, Cuma 17, 18. Tirmizi, Cuma 1, 2; Nesâî, Cuma 4, 45)

(x) Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

Cuma mesajları için tıklayın

  • 2
  • 10
⬛ Gusül abdesti almak
⬛ Gusül abdesti almak

Temizlik İslam'ın en önemli özelliklerindendir. Yüce Allah (CC) Kur'an-ı Kerim'de temizliğe vurgu yapmış, Resul-i Ekrem pek çok hadisinde temizliğin önemini vurgulamıştır. Hakeza Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadis-i şeriflerinde, "Her kim Cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir." buyurur.

(Ebu Davud, Tahâret 128 / Tirmizi, Cuma 5)

(x) Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

Cuma hakkında ayet ve hadisler

  • 3
  • 10
⬛ Kişisel temizlik
⬛ Kişisel temizlik

Müslüman şahsi olarak herkesin ondan memnun olduğu kişidir. Efendimiz (SAV), "Peygamberlerin sünneti (fıtrat) beştir – yahut beş şey fıtrat gereğidir- :Sünnet olmak, kasıkları tıraş etmek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kırpmak." buyurarak müminleri temizlik hususunda dikkatli davranmaya yöneltmiştir.

(Buhari, Libâs 51,62, 64 Müslim, Tahâret 49, 50)

(x) Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

Estetik bir ölçü olarak sünnet

  • 4
  • 10
⬛ Güzel koku sürmek
⬛ Güzel koku sürmek

Cuma müminlerin bayramıdır. Bayramda herkes güzel kıyafetler ve kokular sürünür. Resulallah (SAV) bir hadis-i şerifinde, "Bir kimse Cuma günü gusül abdesti alır, elinden geldiği kadar temizlenir, ya kendi özel kokusundan veya evinde bulunan güzel kokudan sürünür ve evinden çıkar, iki kişinin arasına girmez, sonra üzerine farz olan namazı kılar, imam hutbe okurken susup onu dinlerse, o cuma ile öteki cuma arasındaki günahları bağışlanır." buyurarark güzel konu sürmenin önemine değinmiştir.

(Buhari, Cuma 6)

(x) Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

  • 5
  • 10
⬛ Sadaka vermek
⬛ Sadaka vermek

Sadaka belaları def ettiği ile toplumsal birlikteliği de sağlar. Zira Nebi-i Zişan Efendimiz (SAV) sadaka hususunda, "Her birinizin her bir eklemi için günde bir sadaka vermesi gerekir. İşte bu sebeple her tespih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) bir sadaka, her tekbir bir sadaka, iyiliği tavsiye etmek sadaka, kötülükten sakındırmak sadakadır. Kuşluk vakti kılınan iki rekat namaz bunların yerini tutar." buyurarak sadakanın önemine dikkat çekmiştir.

(Müslim, Müsâfirîn 84)

(x) Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

Cemaat ile namaz nasıl kılınır?

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN