Arama

Camilerin önemi hakkında ayet ve hadisler

Bilindiği üzere Allah'ın güzel isimlerinden biri de el-Cami'dir. Bu isim, mahşer gününde tüm insanları bir araya toplama kudretine işaret eder. Dolayısıyla camiler, Allah'ın bu güzel isminin tecelli ettiği; sınıf, renk, statü, mertebe gibi farklılıkların ortadan kalkarak, yine O'na ibadet maksadıyla yönelindiği mekanlardır. Camiler, bulundukları beldenin Müslüman beldesi olduğunun simgesidir. Özellikle de Kur'an-ı Kerim'de "Beytullah" olarak anılan Kabe'nin birer şubesi ve Allah'ın isminin anıldığı yerler olması hasebiyle yeryüzünde Allah'ın evidirler. Sizler için camilerin önemi hakkındaki ayet ve hadisleri derledik.

"Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ev, âlemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke'deki evdir."

Âl-i İmrân Suresi - 96. ayet

Hayatımıza rehberlik edecek 20 ayet

"O zaman biz beyti insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir makam ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrahim ve İsmail'e de, "Tavaf edecekler için, ibadete kapanacaklar, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun." diye talimat verdik."

Bakara Suresi - 125. ayet

"Şüphesiz mescitler, Allah'ındır. O halde, Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin."

Cin, 72/18

Ayet ve hadislerle İslam'da 'ümmet' kavramı

"Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve âhiret gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur."

Tevbe, 9/18

"Orada asla namaza durma! Daha ilk günden takvâ temeli üzerine kurulan mescid ise namaz kılman için elbette daha uygundur; burada gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da arınmaya çalışanları sever."

Tevbe Suresi - 108. ayet

Hz. Peygamberin hadislerinde geçen dualar

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN