Arama

Hz. Peygamberin hadislerinde geçen dualar

Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de "De ki; duanız (kulluğunuz) olmasa Rabbim size ne diye değer versin." buyurarak insanın ancak bu yönelişiyle değer kazanabileceğini belirtir. Öyle ki Peygamber Efendimiz "Dua, ibadetin özüdür." olarak buyurur. Alemlere rahmet olarak gönderilen Resulallah, dünya ve ahiret hayatı ile ilgili birçok konuda yüce Allah'a dua etti. İşte, Hz. Peygamberin hadislerinde geçen dualar...

Peygamber Efendimiz (sav) en çok şöyle dua etmiştir:

Okunuşu: "Allâhümme Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ hasenetevve fil-âhırati haseneh. Ve kınâ azâben-nâr."

Anlamı: "Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru."

(Buhârî, De'avât, 55)

"Allâhümme" kelimesinden sonraki kısım, Bakara sûresinin 201. ayetidir. Duada "Allah" ve "Rab" isimleri zikredilerek iki şey istenmiştir; biri dünya ve ahirette "ihsân", ikincisi "ateş azabından korunma."

Fikriyat'ın Kur'an-ı Kerim uygulamasında yer alan seçkin hafızlardan, Kur'an'ı dinlemek ve okumak için tıklayın.

Okunuşu: "Allâhümme innî es'elükel-hüdâ vet-tükâ vel- 'afâfe vel-ğınâ."

Anlamı: "Allah'ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum."

(Müslim, Dua, 72; İbn Hıbbân, Ed'ıye, No: 900)

Peygamber Efendimiz'in bu duası, özlü ancak anlamı çok kapsamlı bir duadır. Kişinin Allah'a, kendisine ve diğer insanlara karşı görevlerini İslam'ın istediği şekilde yapabilmeyi ifade etmektedir.

DUA ETMENİN ÖNEMİNİ ANLATAN AYETLER

Okunuşu: "Allâhümmeğfirlî verhamnî vehdinî ve 'âfinî verzüknî."

Anlamı: "Allah'ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni âfiyette daim eyle ve bana merhamet et."

(Müslim, Zikir ve Dua, 35)

Peygamberimiz bu duasında yüce Allah'tan beş şey istemektedir: "Mağfiret yani hata, kusur ve günahların bağışlanması, merhamet, afiyet, hidayet, rızık yani mal, mülk, servet."

DUA VE ZİKİR İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Okunuşu: "Allâhümme kanni'nî bimâ razektenî ve bâriklî fîhi ve ahlif 'aleyye külli ğâibetin-lî bihayr."

Anlamı: "Allah'ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle."

(Hâkim, De'avât, No:1878)

Bu duasında Peygamberimiz, kendisine rızık vermesini, rızkını bereketli yapmasını, tükettiği nimetin yenilerini ve daha iyilerini vermesini ve kendisini kanaatkâr yapmasını Allah'tan istemektedir.

RIZIK NEDİR?

Okunuşu: "Allâhümme elhimnî ruşdî ve e'ıznî min şerri nefsî."

Anlamı: "Allah'ım! Bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru."

(Tirmizî, De'avât, 70)

Efendimiz bu duasında, yüce Allah'tan iki şey istemiştir. Biri her işte doğru olanı yapabilmesi, diğeri nefsin kötü arzularından kendisini koruyabilmesidir.

AİLE HAYATIYLA İLGİLİ UFUK AÇAN 35 HADİS

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN