Arama

Birbirine selam duran iki Mihrimah Sultan Camii

Dünya üzerinde iki kıta üzerine kurulan tek şehirdir İstanbul. Peki, bu iki ayrı kıtada, Kanuni Sultan Süleyman'ın biricik kızı Mihrimah Sultan adına yaptırdığı iki caminin özelliklerini biliyor musunuz? Ya da mimarların piri Mimar Sinan'ın, bu iki camiyi neden farklı üsluplarla inşa ettiğini? Fikriyat olarak, İstanbul'un iki yakasından birbirine selam duran iki Mihrimah Sultan Camii'ne dair bilinmeyenleri sizler için derledik.

  • 1
  • 15
MİHRİMAH SULTAN CAMİİ – EDİRNEKAPI
MİHRİMAH SULTAN CAMİİ – EDİRNEKAPI

İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan Mihrimah Sultan Camii, Fatih ilçesinin Edirnekapı semtinde suriçinin en yüksek tarafındadır.

Osmanlı İmparatorluğunun 10'uncu padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından, kızı Mihrimah Sultan adına mimarların piri Mimar Sinan'a yaptırıldı.

  • 2
  • 15
BİRÇOK UNSURU BARINDIRAN BİR KÜLLİYE
BİRÇOK UNSURU BARINDIRAN BİR KÜLLİYE

1562-1565 yılları arasında inşa edilen eser; cami, medrese, çifte hamam, çok sayıda dükkân, sıbyan mektebi, çeşme ve türbeden müteşekkil bir külliyedir.

Mihrimah Sultan Camii, dikdörtgen planlıdır ve ana mekânı 900 metrekaredir. Caminin dört büyük kemerle desteklenen ana kubbesinin yerden yüksekliği 37, çapı 20,25 metredir. Ana kubbeyi taşıyan dört kemer köşelerdeki ağırlık kuleleriyle desteklenmiştir.

  • 3
  • 15
CAMİNİN FERAH GÖRÜNÜMÜNÜ SAĞLAYAN DEHA
CAMİNİN FERAH GÖRÜNÜMÜNÜ SAĞLAYAN DEHA

Kubbe kasnağı ve büyük kemerlerin iç dolgularındaki üç dizi halindeki pencereler, harimin bol ışık almasını sağlar.

Caminin Sinan çağının en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilen oymalı mermer minberinde geometrik geçme, rumi, palmet motifleri bulunur.

Mermerden olan mihrap ise 8 sıra stalaktitlidir. Hünkâr mahfili ve kalemişleri sonradan ilave edilmiştir.

  • 4
  • 15
SİNAN’IN TEK KUBBELİ İNŞA ETTİĞİ EN BÜYÜK CAMİ
SİNAN’IN TEK KUBBELİ İNŞA ETTİĞİ EN BÜYÜK CAMİ

19'uncu yüzyıl ikinci yarısında tek kubbeli camilerde rastlanılan ışıklı, tek kubbeli mekân etkisi, burada üç asır önce yetkin bir örnek olarak Mimar Sinan tarafından gerçekleştirilmiştir.

Kubbe ve bütün kemerlerin içi çok sayıda pencereyle bir ışıklı perde haline getirilmiş, hem yapının içinde hem de dışında olağanüstü bir görünüm sağlanmıştır.

Yapı, Mimar Sinan'ın tek kubbeli camiler tipinde inşa ettiği en büyük mimari eseridir.

  • 5
  • 15
CAMİ 22 MEDRESE HÜCRESİ İLE ÇEVRİLİ
CAMİ 22 MEDRESE HÜCRESİ İLE ÇEVRİLİ

Cami, üç taraftan önleri revaklı 22 adet medrese hücresi ile çevrilidir. Büyük avlu kapısından dik merdivenlerle cami içine çıkıldığında, sağ tarafta medreseler ve karşısında yedi kubbeli sekiz mermer granit sütunlu son cemaat yeri bulunur.

Avlunun ortasında, saçaklı üst örtüsü on altı sütun tarafından taşınan, mermer havuzlu bir şadırvan vardır.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN