Arama

Bir müminde bulunması gereken özellikler

Allahu Teala, kullarını dünyaya imtihan için göndermiş ve peygamberler aracılığıyla onlara yol göstermiştir. Bize düşen, mümin olarak geldiğimiz, imanımızı öğrenme fırsatı bulduğumuz bu dünyada, imanımızın gerekliliklerini yerine getirmektir. Peki, bir müminde bulunması gereken özellikler nelerdir?

Bir müminde bulunması gereken özellikler

"Andolsun, Allah'ın Resülünde sizin için; Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb 33/21)

Kur'an-ı Kerimde bulunan Rabbimizin istediği itikadi anlamdaki bütün iman esaslarına inanmak, emirleri yerine getirmek ve yasaklardan sakınmak, en güzel ahlaki ilkeleri hayata aktarmak, Peygamberimizin aktardığı tüm hadisler müminlerin genel özelliğidir. Bunların tümüne iman etmeli, hayatımıza aktarmaya çaba göstermeliyiz.

Yüce Allah kullarını dünyaya imtihan için göndermiş ve peygamberler aracılığıyla onlara yol göstermiştir. Hz. Muhammed bir mümin için hemen her yönüyle örnek teşkil etmektedir. Özellikle O'nun ahlakı Kur'ân-ı Kerim'de övülmüş ve örnek şahsiyet olduğu beyan edilmiştir.

"Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin." ( Kalem 68/4)

FİKRİYAT KUR'AN-I KERİM UYGULAMAMIZDAN AYET VE SURELERİ OKUMAK-DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Müminlerin son Peygamber Hz. Muhammed'i kendilerine örnek almaları, eylem ve davranışlarını onun emir ve yasaklarına göre belirlemeleri gerekir. Bir müminde bulunması gereken özellikler farklı surelerde değişik şekillerde dile getirilmiştir. Mesela, Âl-i İmrân suresinin 134-135. ayetlerinde müminlerin özellikleri şöyle beyan edilir: "Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Yine onlar, çirkin bir iş yaptıkları, yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler -ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar- ve bile bile, işledikleri (günah) üzerinde ısrar etmeyenlerdir."

  • 3
  • 21
Namazı huşu ile kılmak
Namazı huşu ile kılmak

"Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir.Onlar ki, namazlarında (huşu) derin saygı içindedirler." (Müminûn 23/1-2 )

Namaz, belirli şartları taşıyan müminin yerine getirmekle yükümlü olduğu ibadetlerin başında gelmektedir. Günde beş vakit namazı kılmak zorundadır.

  • 4
  • 21
Allah yolunda infak etmek
Allah yolunda infak etmek

"Ey İman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse, gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır." (Bakara 2/267).

Allah'ın kendilerine lutfettiği nimetleri, toplumda bu nimetlere muhtaç insanlarla paylaşabilmeleri olgun müminlerin özelliklerinden biridir. İnfak, insanın sahip olduğu nimetlerden belli bir kısmını toplumda muhtaç kimselere sunması, arzetmesidir. İnfak dinimizde çok önemli bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma şeklidir. Kur'ân-ı Kerim'de en çok yer alan kavramlardan biri infaktır.

"...Hayır olarak verdiğiniz ne varsa, karşılığı size tam olarak verilir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız." (Bakara 2/272)

PEYGAMBER EFENDİMİZ İLE İLGİLİ AYETLERİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN