Arama

Asr suresi dinle! Asr suresi meali ve Türkçe Arapça okunuşu

Üç ayetten oluşan Asr suresi, Kur'an-ı Kerim'deki bütün nasihatlerin özü sayılır. Öyle ki sahabelerden iki kişinin karşılaştıkları zaman biri diğerine Asr suresini okumadan ve ardından selam vermeden ayrılmadıkları rivayet edilir. Peki, Asr suresinin fazileti nedir? Asr ne anlama gelir? Asr suresi Arapça okunuşu ve meali…

  • 1
  • 5
Asr suresinin ne zaman indirildi?
Asr suresinin ne zaman indirildi?

Asr suresi 3 ayetten oluşur. Mekke döneminde iken indirildi. Asr kelimesi çağ, ikindi vakti, uzun zaman anlamlarına gelir.

Kur'an-ı Kerim'deki sıralamada yüz üçüncü, iniş sırasına göre on üçüncü suredir. İnşirah süresinden sonra, Âdiyât suresinden önce Mekke'de inmiştir. Medine'de indiğine dair rivayet de vardır.

Müfessirler, asra yapılan yeminle insan hayatında zamanın önemi ve değeri arasındaki ilişki üzerinde durmuştur.

  • 2
  • 5
Asr suresinin konusu nedir?
Asr suresinin konusu nedir?

Sure adını ilk kelimesinden alır. 3 ayetten oluşan bu sure Kur'an-ı Kerim'deki bütün nasihatlerin özü sayılır.

Surede insanı ebedî hüsrandan kurtaracak yollar gösterilmektedir. Birinci ve ikinci ayetlerde yüce Allah asra yemin ederek insanların hüsran içinde bulunduklarına dikkat çeker. Bu ayetlerle her asır ve çağda insanoğlunun kayıpta olduğu hatırlatılıyor. Üçüncü âyette ise iman edenlerin, amel-i sâlih işleyenlerin, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin bundan müstesna olduklarını bildirilir.

  • 3
  • 5
Asr suresinin fazileti nedir?
Asr suresinin fazileti nedir?

Ashâb-ı kirâmdan iki kişinin karşılaştıkları zaman biri diğerine Asr sûresini okumadan ve ardından selâm vermeden ayrılmadıkları rivayet edilir.

Bazı müfessirler Asr suresinin faziletine dair Übey b. Kâ'b'den nakledilen "Allah Asr suresini okuyanın günahlarını affeder ve o kimse hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olur" mealindeki hadisi kabul eder.

İmam Şafii'nin bu sure ve önemi hakkında şunları söylediği rivayet edilir: "Şayet Kur'an'da başka bir şey nâzil olmasaydı şu pek kısa sure bile insanlara yeterdi. Bu sure Kur'an'ın bütün ilimlerini kucaklıyor"

  • 4
  • 5
ASR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU
ASR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1. Vel asr

2. İnnel insane le fi husr

3. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr

Asr suresini dinlemek için tıklayın

  • 5
  • 5
ASR SURESİNİN MEALİ
ASR SURESİNİN MEALİ

1. Asra yemin ederim ki,

2. İnsan gerçekten ziyandadır.

3. Ancak iman edip iyi dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN