Arama

Asr-ı Saadet'te Ramazan ayı nasıl geçerdi?

Asr-ı Saadet'te, on bir ayın sultanı Ramazan'da oruç farz olunduğundan beri heyecanla karşılanırdı. Hz. Peygamber, Ramazan ayında Cebrail'le mukabele eder son on günü itikâfa girerdi. İşte asr-ı saadette Ramazan ayı nasıl karşılanırdı, sizler için derledik.

  • 1
  • 18
ASR-I SAADET'TE RAMAZAN NASIL GEÇERDİ?
ASR-I SAADET’TE RAMAZAN NASIL GEÇERDİ?

Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra Müslümanların hayatı tümüyle değişmişti. Peygamber efendimiz önce, Medine'nin merkezine büyük bir mescit yaptırdı. Kendi evi de o mescide bitişik inşa edildi. Mekke döneminde daha çok iman ve ibadet konularıyla ilgili ayetler inerken hicretten sonra ibadet, sosyal ve iktisadi hayatla ilgili ahkâm ayetleri inmeye başladı. Bu ayetlerden bir kısmı da ramazan ayında oruç tutmayı emrediyordu.

Ayete şöyle buyruluyordu:

"Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı."

(Bakara, 2/183)

"(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisine indirildiği Ramazan aydır. Öyle ise kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin."

(Bakara, 2/185)

  • 3
  • 18
ASR-I SAADET’TE İLK RAMAZAN
ASR-I SAADET’TE İLK RAMAZAN

Asr-ı Saadet'te ilk ramazan heyecanı dalga dalga bütün Medine'ye yayılmıştı. Hz. Peygamber (sav), sahabenin geceleri de teheccüt ve teravih namazı kılmalarını istiyordu.

Abdurrahman b. Avf'ın anlattığına göre; Rasulullah şöyle dedi: "Şüphesiz izzet ve celal sahibi Allah, ramazan orucunu farz kıldı. Ben de o ayda gece namazını (teheccütü/teravihi) sünnet kıldım. Kim ihlasla o ayın orucunu tutar ve gecesinde ibadeti (teravihi) eda ederse günahlardan kurtulur, tıpkı annesinin onu doğurduğu gün gibi (günahsız/tertemiz) olur.

Bir konuşmasında da şöyle dedi: "Kim ramazan ayında gece (teheccüt/teravih) namazlarına iman ve ihlas ile devam ederse onun geçmiş günahları af olur."

Teravihin hikmetleriyle ilgili haberimizi okumak için tıklayın.

  • 5
  • 18
PEYGAMBERİMİZİN DÖNEMİNDE İMSAKTA NEDEN İKİ DEFA EZAN OKUNURDU?
PEYGAMBERİMİZİN DÖNEMİNDE İMSAKTA NEDEN İKİ DEFA EZAN OKUNURDU?

Arap dilinde, tutmak anlamında olan imsak kelimesi, İslam döneminden sonra; oruç tutmaya başlama vakti için kullanıldı. Gündüz eda edilen oruç imsak vakti başlar ve güneş batıncaya kadar da devam eder. Allah, imsak vaktini Kur'an'da bunu şöyle açıklar:

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN