Arama

Allah Teala'nın 4 vaadi

Yüce dinimiz İslam'ın öncelikli hedefi Müslümanları dünya ve ahirette mutluluğa ulaştırmak, kötü eylemlerden korumaktır. Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de kullarına bilinen ve bilinmeyen alemlerden haberler verir. Rabbimiz mümin kullarına müjdeler, vaatler verirken kendisine inanmayanlara ise vaidler verir. Kur'an-ı Kerim'de, Rabbimizin bizlere verdiği dört vaadi araştırdık.

Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere bilinmeyen alemlerden, ölüm ötesi hakikatlerden bahseder. Kur'an-ı Kerim dünya ve ahiret alemlerinden bizlere haber verir.

Rabbimiz Teala, Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerle bizlere vaatlerde bulunur. Bu vaatleri idrak etmek cennete kavuşmak ve cehennemden azat olmak yolunda çok önemlidir.

Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir!

Mü'min Suresi 60. Ayet

Mü'min Suresi 60. Ayeti dinlemek ve okumak için tıklayın

Mü'min Suresi 60. Ayet Tefsiri

◾ Yukarıda inkârcıların, yeniden dirilme ve âhiret hayatı konusundaki kuşkuları reddedilmiş; bilginin cahillikle, iyi iş yapanların kötülük yapanlarla bir tutulamayacağı belirtilmiş; ardından "Kıyamet saati mutlaka gelecektir" buyurularak hem putperestlerin bu husustaki inkârları reddedilmiş hem de orada kurtuluşun Allah'ın âyetlerine, özellikle âhiretle ilgili açıklamalara içtenlikle inanan ve iyi işler yapanların hakkı olduğuna işaret edilmişti.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

İnsanoğlu için en tehlikeli kalp hastalıklarından birisi kibirdir. Kişiyi farklı bir noktada konumlandıran kibir, manevi doymazlığı ifade eden bir kavramdır.

◾ İnsanoğlunun tamamen kibre kapılması, onu Allah Teala'dan uzaklaştırdığı gibi kötü amellerde bulunmasına da sebep olur. Rabbimiz kulluğunu kibrine yediremeyenlere cehennemi vaat eder.

ALLAH'IN YASAKLADIĞI HUY: KİBİR

Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin!

Bakara Suresi 152. Ayet

Bakara Suresi 152. Ayeti dinlemek ve okumak için tıklayın

Bakara Suresi 152. Ayet Tefsiri

◾ Allah'ı anmak (zikir) hem kalple hem dille hem de eylemle olur. Kalple zikir, insanın her türlü tutum ve davranışında Allah'ı hatırlamasıyla; dille zikir, Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını, tesbih ve dua cümlelerini dilde tekrar etmekle; eylemle zikir ise Allah'ın iradesine uygun yaşamakla olur. Özellikle tasavvufta zikrin her üç çeşidine de önem verilmiş, bilhassa dille zikir için çeşitli usuller geliştirilmiştir. Ancak insanın işini gücünü yaparken, normal hayatını yaşarken kalple zikir halinde olması yani Allah'ı düşünüp O'nun hoşnutluğunu gözetmesi, kezâ amelleriyle zikir halinde olması yani Allah'ın buyruk ve yasaklarına titizlikle uyması en önemli, değerli ve yararlı zikirdir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

◾ Anmaktan gelen zikir mefhumu, kulun Rabbini hatırlaması ve çeşitli vesilelerle içinde yaratıcısına karşı olan, dolan sevgiyi sesli, sessiz biçimde dile getirmesidir.

Allah Teala'nın bizi anması için bizlerin sürekli Allah Teala'yı zikir halinde olmamız gerekir. Rabbine şükreden kul nankör olmaz. Nankörlük nimete karşı gelmek, şükürsüzlükle izah edilir.

KULU DİRİ KILAN EYLEM: ZİKİR

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN