Arama

Kulu diri kılan eylem: Zikir

Müslümanlar en zor durumlarda dahi Allah Teala'dan ümit kesmez, taze olma halini muhafaza ederler. Allah Teala'yı anmak olan zikir; kişiyi diri tutan bir eylem, dili temizleyen ilahi bir hediyedir. Allah Teala tarafından izlendiğinin farkında, bilincinde olmanın bir yansıması olan zikir, hem dil hem de kalple yapılan bir eylemdir. Kalbin gıdası, ruhun huzur kaynağı olan zikir, kalplerin tatmin olması için gereken yegane kavramdır.

💠 Bir insanı ayıran, Hak Teala katından değerli bir birey yapan, insan-ı kamil yolculuğunda sürekli destekleyen yegane eylemlerden birisi Allah Teala'yı zikretmektir.

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Rabbini zikreden kimse ile zikretmeyen kimsenin misali, diri ile ölünün misali gibidir."

(Buhari, Deavat 66)

ZİKİR HAKKINDA AYETLER

💠 Allah Teala'yı anmak ve böylece gafletten kurtuluş, uyanış anlamına gelen zikir, dil ve kalp ile yapılan bir eylemdir. Pek çok ayette geçen kavramın esasında "anmak" vardır.

💠 Dil ve kalp ile Allah'ı (CC) anmak olan zikir; şükür, övgü, hamd, tesbih ile yapılır. İbadetler ve tefekkür de zikir eyleminin sınırları içinde ele alınır.

HER AN HUZURDA OLMA BİLİNCİ: İHSAN

"Bunlar, iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur."

Ra'd Sûresi 28. Ayet

Ra'd Sûresi 28. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Ra'd Sûresi 28. Ayet Tefsiri

◼ "Bir uyarıcı ve bir müjdeleyici olarak peygamberin görevi mûcize göstermek değil, insanları uyarmak; onlara hakkı, adaleti, güzeli ve doğruyu göstermek; haksızlık, adaletsizlik ve sapkınlıktan sakındırmaktır. Allah Teâlâ bir lutuf olarak gönderdiği peygamberleri mûcizelerle de desteklemiştir; ancak inkârcılar Hz. Peygamber'in getirdiği mûcizeleri yeterli bulmuyor, herkesin kabule mecbur kalacağı bir mûcize istiyorlardı."

TEFSİRİN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

💠 Allah'ı (CC) zikretmek, O'nu (CC) anmak kalbin gıdası olduğu gibi aynı zamanda bizler için huzur kaynağıdır. Dinimizde her ibadet için belli şartlar vardır.

💠 Lakin zikir için bir sıhhat şartı yoktur. Bu minvalde zaman ve mekan fark etmeksizin, her hal üzere iken kul biricik yaratıcısını zikredebilir.

RÜTBELERİN EN YÜCESİ

💠 Gerçek müminler mal, çocuk, ticaret ve dünya işlerini yaparken dahi her an Allah Teala'yı zikrederler. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'yı az ananların kalplerinin katı olduğu dile getirilmiştir.

💠 Müminler; münafıklardan ve kalbi katı olanlardan olmamak, zikredenlerden sayılmak için çeşitli vesilelerle sürekli Hak Teala'yı anmışlardır. Geleneğimizde ortaya çıkan zikir halkaları bu anlayışın bir tezahürüdür.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN