Arama

Afrika'da ezanın yükseldiği ilk yer Kayravan Sidi Ukbe Ulu Camii

Bir damar gibi dünyayı saran İslam fetihleri 670 yılında Tunus'a ulaşmıştı. Burada inşa edilen Kayravan Sidi Ukbe Ulu Camii, Afrika kıtasında ilk ezanın okunduğu mabet olmuştu. Tunus'un ilmi merkezi Kayravan'da 670 yılında Emevi valisi Ukbe b. Nafi tarafından inşa edilen Sidi Ukbe Ulu Camii, 365 sütuna sahip olmasıyla öne çıktığı gibi Tunuslu Müslümanların göz bebeği...

Resulullah (SAV) henüz hayatta iken başlayan İslam fetihleri Raşid Halifeler döneminde artarak devam etti. Bu minvalde İslam o zaman bilinen üç kıtaya da yayıldı.

Raşid Halifeler dönemi nedir?

Resulullah'ın (SAV) vefatının ardından ümmeti yöneten ilk dört halife; Hz. Ebubekir (RA), Hz. Ömer (RA), Hz. Osman (RA), Hz. Ali'nin (RA) dönemi, Raşid Halifeler dönemi olarak anılır.

◾ Erken dönemde Afrika'ya ulaşan dava erleri, bilhassa Afrika'nın kuzeyinde pek çok cami, han, kervansaray, medrese bu anlayış üzere inşa edildi.

TUNUS'TA OSMANLI MÜHRÜ: BEY SARAYLARI

Tunus'un en güzel şehirlerinden biri olan Kayravan, 7. yüzyılda İslam fetihlerinin bir sonucu olarak Emevi valisi Ukbe b. Nafi tarafından bir harekat merkezi olarak kuruldu.

Ukbe b. Nafi kimdir?

621 - 682 yılları arasında yaşayan Ukbe b. Nafi, Mağrib ölgesinin gfethi,nde büyük yararlılıklar gösteren bir Emevi valisiydi.

Tunus'un güneyinde kurulan Kayravan, bölgede fetihlerin kalıcı hale gelmesinde ve insanların kafileler halinde Müslüman olması noktasında büyük hizmetler etti.

Ukbe b. Nafi tarafından temeli atılan Kayravan Sidi Ukbe Ulu Camii 684 - 688 tarihlerinde "Cami'ul Kebir" olarak anıldı. Kayravan'daki Berberi işgali camiye ciddi ölçülerde zarar verdi.

Berberiler kimdir?

Kuzey Afrika ülkelerinde yaşayan bölgenin en eski halkının adıdır.

◾ Öyle ki cami, 693 - 697 yılları arasında tekrar inşa edildi. Ama 703'de Hassan b. Numan mihrab dışındaki tüm camiyi yıktırarak yeniden inşa ettirdi.

İSLAM'I ÖĞRETMEK İÇİN GÜNEY AFRİKA'YA GÖNDERİLEN ALİM

◾ Bu tarihten sonra Bişr b. Safvan camiyi kuzey yönünde büyüttü. Sidi Ukbe Camii Yezid b. Hatim ve Ağlebi hükümdarı I. Ziyadetullah camiyi mihrabı dışında tekrar yıkarak bina ettiler.

Ağlebiler kimdir?

800 - 909 yılları arasında Sicilya, Cezayir ve Tunus'a hükmeden hanedandır.

◾ Bu tarihten itibaren farklı bakım, onarım ve tamirattan geçen Kayravan Sidi Ukbe Ulu Camii, Osmanlılar döneminde 1624 ve 1828 senelerinde olmak üzere iki büyük restorasyondan geçerek günümüze ulaştı.

Sidi Ukbe Camii, Kayravan'ın ilk yerleşim noktasında yer alıyor. Cami tam bir dikdörtgen plana sahip olmasa da yüksek duvarları sebebiyle dışarıdan bir kale görüntüsüne sahip.

Sidi Ukbe Camii'nin tam sekiz kapısı mevcut. Ana kubbe dört büyük sütuna oturmakta ve harim kısmı iki kubbeden müteşekkil. Mescidin üstü büyük ölçüde düzdür.

KUZEY AFRİKA'DA İŞGALE KARŞI DİRENİŞ HAREKETİ: SENÛSÎLİK

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN