Arama

İslam'ı öğretmek için Güney Afrika’ya gönderilen alim: Ebubekir Efendi

Kıtlık sebebiyle sıkıntı yaşayan ahalisine, hükümetten yardım istemek üzere İstanbul'a gelmişti Ebubekir Efendi… Güney Afrika'daki Müslümanlar ise dinleri konusunda ihtilafa düşmüşlerdi. İnanç ve ibadet farklılıkları hacca gidenlerin çoğalmasıyla artmıştı. Ebubekir Efendi, Ümit Burnu'ndaki Müslümanlara dini eğitim vermekle görevlendirildi ve Cape Town'a doğru yola çıktı. Onun tebliğ ve irşad faaliyetleri, bölgedeki Müslümanlar üzerinde günümüze kadar ulaşacak bir etki bıraktı.

  • 1
  • 13
EBUBEKİR EFENDİ KİMDİR?
EBUBEKİR EFENDİ KİMDİR?

Aslen Şehrizorlu olup ilk tahsilini buradaki medresede yaptı.

Babasının vefatı üzerine öğrenimini sürdürmek için İstanbul'a gitti ve 5 yıl orada kaldıktan sonra Bağdat'a dönerek tahsilini tamamladı. Ardından ailesinin göç ettiği Erzurum'a gidip yerleşti.

  • 2
  • 13
MÜSLÜMANLARIN EĞİTİMİ İLE GÖREVLENDİRİLDİ
MÜSLÜMANLARIN EĞİTİMİ İLE GÖREVLENDİRİLDİ

İstanbul'da hükümet tarafından Ümit Burnu'ndaki Müslümanlara dinî eğitim vermekle görevlendirildi.

O sıralarda, Hollandalıların Cava adalarından esir olarak getirdikleri 3 milyon civarında Müslümanın yaşadığı Güney Afrika'nın İngilizlerin idaresine geçmesinden sonra buradaki Müslüman cemaatin eğitimine ihtiyaç duyulmuştu.

  • 3
  • 13
HACCA GİDENLER İBADETLERİNİN FARKINI GÖRDÜ
HACCA GİDENLER İBADETLERİNİN FARKINI GÖRDÜ

Bu arada hacca gidenler, kendi inanç ve ibadetlerinin diğer Müslümanlarınkinden farklı olduğunu görmüşler, bu hususu kendi imamlarına anlattıklarında ise hoş karşılanmamışlardı.

Hacca gidip gelenler çoğaldıkça kargaşa daha da artmıştı.

Arapça öğretimine katkı sağlayan Osmanlı alimi: Birgivi

  • 4
  • 13
DİNLERİNİ ÖĞRENEBİLECEKLERİ BİR ÂLİM İSTEDİLER
DİNLERİNİ ÖĞRENEBİLECEKLERİ BİR ÂLİM İSTEDİLER

Kendilerine dinlerini doğru olarak öğretecek bir âlim temin edilmesi konusu genel valiye aktarılmış; o da konuyu Londra sefiri kanalıyla Osmanlı hükümetine aksettirmişti.

Bunun üzerine uygun bir âlimin bulunması görevi Hâriciye Nâzırı Âlî Paşa tarafından kendisine verilen Cevdet Paşa o sırada İstanbul'da bulunan Ebûbekir Efendi'yi tavsiye etmiş, Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyye'de 17 Mayıs 1862'de bu konuda alınan karar 26 Mayıs'ta Sultan Abdülaziz'in onayından geçmişti.

  • 5
  • 13
İSTANBUL’DAN CAPE TOWN’A UZANAN YOLCULUK
İSTANBUL’DAN CAPE TOWN’A UZANAN YOLCULUK

Cape Town'a kadar nakliye masraflarına ek olarak 7500 kuruş yol harçlığı ve ayda 25 lira maaş tahsis edilecekti.

Ebûbekir Efendi, İstanbul'dan 3 Eylül 1862 tarihinde ayrılıp Paris üzerinden Londra'ya gitti ve burada İngiliz Dışişleri yetkilileriyle temasa geçti.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN