Arama

10 Maddede Kabe

Müslümanların kıblesi Kabe, arz üzerinde kurulan ilk bina olmasının yanında Müslümanların ziyaret ve ibadet etmek için yanıp tutuştukları yegane yapıdır. "Beytullah" (Allah'ın evi) olarak da bilinen Kabe-i Muazzama, tevhidi ilan etmek için bina edilmiş, gönüllerde yer eden yüce bir mabettir. Vahyin indirildiği şehirlerin anası Mekke'nin kalbi olan Kabe, yüzlerin kendisine döndüğü mukaddes bir evdir. Kabe-i Muazzama'nın bilinmeyen detaylarını araştırdık.

  • 1
  • 11
Kabe bazen kapalı kaldı
Kabe bazen kapalı kaldı

◾ Tarihin bazı dönemlerinde Kabe, bazı hadiseler sebebiyle ziyarete kapatıldı. Ebrehe'nin Kabe'ye saldırması Kabe'nin inşa edildiği tarihten bu yana ilk defa ziyarete kapanmasıydı.

◾ 10. yüzyılda ortaya çıkan Karmati tehlikesi Kabe'ye büyük oranda zarar verecekti. 930'da Mekke'ye saldıran Karmatiler on binlerce hacıyı öldürmelerinin ardından Kabe'nin kapısı ve Hacerülesved'i çaldılar. Abbasiler bu iki parçayı yıllar sonra yüksek meblağlar ödeyerek alacaklardı.

Karmatiler kimdir?

Şiilik anlayışının İsmaili mezhebine bağlı aşırılıkçı bir grup. 890 yılında Kufe'de örgütlenen grup Mekke'ye baskın yapmış hatta Şam'ı kuşatmışlardı. 11. yüzyıla kadar bağımsızlıklarını korudular.

◾ 19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı'da veba salgını ciddi ölçüde etkili olmuştu. 1814 yılında Hicaz'da vebadan kaynaklı ölümler neredeyse on bine ulaşmıştı. Bu dönemde Kabe bir süre ziyarete kapatıldı.

◾ Takvimler 1979'u gösterdiğinde Cuheyman el Uteybi liderliğinde bir grup, Kabe'ye baskın yaparak 15 gün boyunca Harem-i Şerif'i elinde tuttu.

◾ Son olarak Koronavirüs pandemisi döneminde dünyanın her yanından gelen insanların taşıyıcı olma riski sebebiyle Kabe bir müddet ziyarete ve ibadete kapalı tutuldu.

MESCİD-İ HARAM'A AİT OSMANLI ESERLERİ

  • 3
  • 11
Kabe'nin yıkanması
Kabe’nin yıkanması

Kabe'nin yıkanması adetini Resul-i Ekrem (SAV), Mekke'nin fethedildiği gün başlattı. O kutlu gün, Kabe putlarından tamamen temizlendikten sonra Kabe'nin içi ve dışı zemzemle yıkandı.

◾ Bu, şirkten nebevi hakikate geçişin temizliğiydi. Bu tarihten itibaren Kabe'nin zaman zaman senede bir, bazen de iki defa yıkanması adet oldu. Günümüzde de bu adet büyük bir seremoni ile devam ediyor.

KABE DUVARLARINA ASILAN ŞİİRLER: MUALLAKAT

  • 4
  • 11
Su baskınları
Su baskınları

◾ Tarihin çeşitli dönemlerinde Kabe'yi de içerisinde barındıran Harem-i Şerif'i su basmıştı. Bu durum, hem büyük tamiratlara hem de kayıplara sebep olmuştu.

◾ Bilinen son büyük su baskını ise 1941 yılında gerçekleşti. Sel sularının bastığı Kabe'de insanlar iki metreden biraz daha yüksek olan Kabe kapısında beklerken 12 yaşında bir çocuk yüzerek Kabe'yi tavaf etmişti.

  • 5
  • 11
Kabe'nin kapısı
Kabe’nin kapısı

◾ Hz. İbrahim (AS) Kabe'yi inşa ettiğinde ulu mabedin kapısı yoktu. Belli bir müddet sonra eklenen kapı, I. Velid tarafından altın levha ile kaplanmıştı.

I. Velid kimdir?

705 - 715 yılları arasında yönetimde bulunan 6. Emevi Halifesi.

◾ Bu tarihten sonra kapı ve levhalar hükümdarlar tarafından bir hürmet vesile olması sebebiyle zaman zaman değiştirildi. Kapının üstündeki örtüyüyü ilk defa Memlük Hükümdarı Şecerüddür göndermişti. Kabe kapısını son olarak Kral Halid b. Abdülaziz saf altından yaptırdı.

HAÇLILAR'A DİZ ÇÖKTÜREN SULTAN: ŞECERÜDDÜR

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN