Arama

Tahsin Görgün'ün İlahi Sözün Gücü kitabından alıntılar

Tahsin Görgün, çağdaş İslam ve Türk düşüncesinin özgün temsilcilerinden biri olarak, İslam düşüncesinin temel konularını çeşitli açılardan ele alıyor. Kur'an ilimlerinden Sünnet'in anlaşılmasına, Fıkıh'tan tarih'e, felsefe'den dil felsefesine kadar geniş bir yelpazede düşünsel bir yolculuk sunuyor. Görgün, çağın zihinsel tuzaklarına düşmeden, İslam'ın idrakiyle donanarak akademik ve entelektüel söylemleri aşan bir düşünce çabası sergiliyor. "Kur'an'dan alıp ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı" ilkesine uygun olarak, algı körleşmesinin tuzağına düşmemeyi vurguluyor ve İslam'ın çağı aşacak bir tefekkür dilini nasıl geliştirebileceğini gösteriyor.

Fikriyattan yoksun bir hayat; sığ, derinliksiz ve ufuksuzdur.

📗 İlahi Sözün Gücü / Tahsin Görgün

Hem ittiba hem de isyan kendi başına bir fiil olduğu için emretme insan ilişkileri açısından mutlaka bilfiil bir neticesi olan bir fiildir.

📗 İlahi Sözün Gücü / Tahsin Görgün

İslam medeniyeti, Toynbee'nin yerinde tanımlamasıyla, "Osmanlı'nın durdurulması"yla birlikte, tarihin yapılmasında özne rolü oynama konumunu yitirdi; ilim, fikir ve sanat geleneklerini yeniden üretemez ve geliştiremez hale geldi.

📗 İlahi Sözün Gücü / Tahsin Görgün

Seküler Batı uygarlığının geliştirdiği meydan okuma, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarının yürüyüşünü durdurdu; bazı kadim medeniyet tecrübelerini tarihten sildi.

📗 İlahi Sözün Gücü / Tahsin Görgün

Bugün en ciddi meselelerimizden birisi, 'hâlimizin ilmi'ni yapacak durumda olmayışımızdır.

📗 İlahi Sözün Gücü / Tahsin Görgün

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN