Arama

Filistin direnişinin abidesi: İzzeddin el-Kassam kimdir?

Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarıyla İsrail, işgal ettiği topraklarda insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Basın kuruluşları ve yetimhanelerin binalarını dahi bombalayarak vahşice saldırıyor. İsrail'in katliamlarına karşı, Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam Tugayları sert bir şekilde karşılık veriyor. Birlik adını ise Filistin direnişinin simgesi İzzeddin el-Kassam'dan alıyor. Gelin, Kassam'ın mücadele ile geçen hayatına daha yakından bakalım.

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 2
  • 10
İZZEDDİN EL-KASSAM KİMDİR?
İZZEDDİN EL-KASSAM KİMDİR?

🔸 İzzeddin el-Kassam, 1880'de Suriye'nin Cebele şehrinde dünyaya geldi. Tam künyesi Muhammed İzzüddîn b. Abdilkadir b. Mustafâ el-Kassâm'dı.

🔸 İlk öğrenimini doğduğu yerde yaptı. On dört yaşına geldiğinde kardeşi Fahreddin ile birlikte Mısır'a giderek el-Ezher Üniversitesi'nde tahsil görmeye başladı. Burada kalırken ülkedeki İslami hareketin önde gelen isimleriyle tanıştı. Katıldığı sohbet ve derslerde hem kendini geliştirdi hem de hitabet sanatının inceliklerini öğrendi.

🔸 1906'da eğitimini tamamladıktan sonra doğduğu şehre, Cebele'ye geri döndü. Babasının medresesinde müderrislik, Mansûrî ve İbrâhim bin Edhem camilerinde vaizlik yaptı.

Yurtdışında eğitim görebileceğiniz en iyi İslam üniversiteleri

  • 3
  • 10
OSMANLI İÇİN GÖNÜLLÜ ASKER TOPLADI
OSMANLI İÇİN GÖNÜLLÜ ASKER TOPLADI

🔸 İzzeddin el-Kassam, sadece müderrislik yapmıyordu. Çünkü yaşadığı dönemde İslam âlemi dört bir yandan saldırı altındaydı. Müslüman beldelerin işgal edilmesi onun mücadeleci ruhunu perçinliyordu.

🔸 1911 yılında İtalya'nın Libya'ya saldırmasıyla Kassam, önce protesto etmek için gösteri hareketleri düzenledi. İşgale karşı halkı bilinçlendirmek için durmaksızın çalıştı. Sonrasında gönüllü asker ve para toplamaya başladı. Bu sırada Osmanlı için bir de marş yazdı:

"Ey en merhametli, ey merhametli/padişahımızı padişah kıl /ve düşmanımızı İtalyanları mağlup et"

🔸 Canla başla topladığı ve sayıları 250'yi bulan gönüllü askerler ile Trablusgarp'a gitmek için İskenderiye Limanı'nda yaklaşık bir ay bekledi. Fakat Balkan Savaşı'nın çıkması ve İtalyanlarla antlaşmaya varılmasından dolayı cepheye gidemeden geri döndü.

Balkanların çehresini değiştiren savaş: 93 Harbi

  • 4
  • 10
OSMANLI SAFINDA SAVAŞTI
OSMANLI SAFINDA SAVAŞTI

🔸 Aradan çok geçmeden I. Dünya Savaşı patlak verdi. Devlet-i Aliyye'nin tebaası olarak doğrudan Osmanlı ordusu saflarında çarpışmak üzere müracaat etti. Bir müddet eğitim aldıktan sonra cephede garnizon imamı olarak görevlendirildi.

🔸 I. Dünya Savaşı, Osmanlı'nın aleyhine sonuçlanınca, sömürgeci devletler imparatorluk topraklarını parçalamaya, kendi aralarında bölüştürmeye kalkıştı. Bu sırada Anadolu'da da bağımsızlık mücadelesi veriliyordu.

  • 5
  • 10
SURİYE’NİN KURTULMASI İÇİN MÜCADELE VERDİ
SURİYE’NİN KURTULMASI İÇİN MÜCADELE VERDİ

🔸 Bağımsızlık mücadelesi, Fransa işgalindeki Suriye'de de görüldü. Bir halk ordusu kuran İzzeddin el-Kassam, Ömer el-Baytar ile direniş hareketini başlattı. Öyle ki Fransa'nın Şam'ı ele geçirmesine kadar işgal kuvvetlerine ciddi kayıp verdirdiler.

🔸 Kassam, Suriye'nin kurtulması için mücadele verirken idama mahkûm edildi. 1921 yılında Fransız işgal kuvvetlerinin askeri alanda avantajlı konuma geçmesinden dolayı Suriye'den ayrılıp Filistin'deki Hayfa kenti yakınlarında bir köye yerleşti.

🔸 Hafya'da bir yandan ders verirken bir yandan da İstiklâl Camii'nde imam hatiplik yaptı. 1926'da Cem'iyyetü'ş-Şübbâni'l-Müslimîn (Genç Müslümanlar Birliği) adlı bir teşkilata katıldı. Bir süre sonra bu birliğin başkanı seçildi.

  • 6
  • 10
SİYONİZM İLE MÜCADELESİ
SİYONİZM İLE MÜCADELESİ

🔸 Balfour Deklarasyonu sonrasında, 1918 yılında Osmanlı askerleri Filistin'den çekildi. Bundan sonra da Ortadoğu topraklarında özellikle de Filistin bölgesinde büyük bir sorun ortaya çıktı: İngiliz işgali ve Siyonizm.

🔸 İngiliz mandası altındaki Filistin'e 1920-1940 arası dönemde Yahudi göçü hız kazandı. Son olarak Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı sırasında, Yahudilere yönelik Nazilerin gerçekleştirdiği soykırım sebebiyle göç oranı giderek arttı. Filistin işgallerine giden yolda Yahudilerin göçleri, bu şekilde meşrulaştırılmaya çalışıldı.

🔸 Durumun farkında olan İzzeddin el-Kassam, köy köy gezerek halkı İngiliz işgaline ve Siyonist harekete karşı bilinçlendirdi. Özellikle de Filistin'de Yahudilere arazi satılmasını önlemeye çalıştı.

Osmanlı belgeleri ışığında Filistin'e Yahudi göçü

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN