Arama

Cennetin müjdesi kız evlat

İnsanın hayatta sahip olabileceği en kıymetli varlıklardır çocuklar. Hayatımızın süsleridir... Hz. Peygamber iyi muamele etme konusunda kızları öncelerdi hatta bir kimsenin iki veya üç kız çocuğunu yetiştirmesi ve onlara iyi muamele etmesi halinde kendisi ile cennette komşu olacağı müjdesini vermişti.

  • 1
  • 11
BU DÜNYAYI ÇOCUKLARDAN ÖDÜNÇ ALDIK
BU DÜNYAYI ÇOCUKLARDAN ÖDÜNÇ ALDIK

Bir Kızılderili kabile reisinin söylediği gibi biz bu dünyayı atalarımızdan bir miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldık. Bir insanın hayatta sahip olabileceği en kıymetli varlığıdır çocuklar. Yüce Allah, insanlara rehber olması için gönderdiği kitabında bu gerçeğe dikkat çekmiş, evlatların önemi üzerinde durmuş, onların hayatın süsü ve saadeti olduğunu bildirmiştir.

  • 2
  • 11
PEYGAMBERLERİN MÜCADELESİ
PEYGAMBERLERİN MÜCADELESİ

Yüce Allah'ın gönderdiği peygamberler ve onlara tabi olanlarla bazı bilge kişiler, kız çocuklarına karşı süregelen olumsuz tutumu değiştirme mücadelesi verdiler. Kadınların haklarını korumak için başlatılan bu mücadele farklı isimler altında değişik şekillerde bugüne kadar geldi.

  • 3
  • 11
CENNET MÜJDESİ KIZLAR
CENNET MÜJDESİ KIZLAR

Hz. Peygamber, iyi muamele etme konusunda kızları önceler. Hatta o, bir kimsenin iki veya üç kız çocuğunu yetiştirmesi ve onlara iyi muamele etmesi halinde kendisi ile cennette komşu olacağı müjdesini verir. Hz. Peygamber'in kız çocukları ile ilgili tavsiye ve telkinleri sadece anne ve babaya yönelik değil, tüm Müslümanları kapsar mahiyettedir. Yani o, ümmetine kendi kızlarına iyi muamele etmelerini tavsiye ettiği gibi başkalarının kız çocuklarına da iyi muamele etmelerini tavsiye etmiştir.

  • 4
  • 11
İSLAM’DA KIZ ÇOCUKLARI NASIL GÖRÜLÜR?
İSLAM’DA KIZ ÇOCUKLARI NASIL GÖRÜLÜR?

İslamiyet'in zuhuru ile birlikte, kız çocuklarını değersiz, hor ve hakir gören cahiliye anlayışı şiddetle kınanıp onlara şefkat ve merhametle muamele edilmesi telkin ve tavsiye edildi. Hz. Peygamber'in bu konudaki uygulamaları ise söz konusu tavsiye ve telkinlerin nasıl pratize edileceğini ortaya koyan canlı örnekler oldu.

Cahiliye Dönemi'ndeki anlayışın tam aksine İslâm dini kız çocuklarına karşı şefkat ve merhametli olunmasını tavsiye eder. Hz. Peygamber bırakın diri diri gömülmesine, kız çocuklarının en küçük bir haksızlığa uğrayıp aşağılanmasınamüsaade etmedi. Onlara en iyi şekilde muamele edilmesini tavsiye eder.

Kız çocuklarının statüsünü artırmaya yönelik bu nebevi telkinler ve tavsiyeler etkili olmuş, Müslüman toplumlarda kız çocuğu algısı müspet yönde önemli değişiklikler gösterdi. Ancak kız çocuklarına yönelik bu değişim İslam toplumlarında hiçbir zaman sünnette bildirilen düzeye ulaşamadı. Hatta zaman zaman Hz. Peygamber'in bu konudaki öğütleri unutulup kız çocuklarını hakir görme anlayışı devam edildi.

  • 5
  • 11
HZ. PEYGAMBERİ SOYU KIZLARI İLE DEVAM ETTİ
HZ. PEYGAMBERİ SOYU KIZLARI İLE DEVAM ETTİ

Peygamber her fırsatta ashabına kendi kız çocuklarına yahut kimsesiz kız çocuklarına bakmalarını, onları erkek çocuklardan ayırmamalarını tavsiye etmiştir. Bir sahabe kendi kızı veya başka birinin kızına iyilik yapmış ise Allah'ın elçisi o sahabeye iltifatta bulunup onu cennetle müjdeledi. Cahiliye dönemindeki 'soyu erkek evlat sürdürür' anlayışının aksine dört kız babası olan Hz. Peygamber'in soyu kızları ile devam etmiştir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN