Arama

Yahya Kemal Beyatlı'nın en sevilen 50 şiiri

Yahya Kemal, sonsuzluk duygusunu şiirlerine etkili bir biçimde işleyen ve yansıtan Türk edebiyatımızın önemli simalarındandır. Usta kalem aynı zamanda Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin öncülerindendir. Dört Aruzcu'dan biri olan Beyatlı, sağlığında hiç kitap yayımlamamıştır. Vefat ettikten sonra ilk kitabı, "Kendi Gökkubbemiz" basılmıştır. İşte, günümüzde Yahya Kemal Beyatlı'nın en sevilen 50 şiiri...

  • 1
  • 50
SÖZ MEYDANI - YAHYA KEMAL BEYATLI
SÖZ MEYDANI - YAHYA KEMAL BEYATLI

🔸

Zamân o gül gibi gül görmemiş zamân olalı
Gülün güzelliği dillerde destân olalı

Ne serve bakmadadır şimdi gözlerim ne güle
O şivekâr bu kaamette nev-civân olalı

Yegâne hüsn-i ilâhî odur Cemâlullah
Cihana ahsen-i takvîm'den ıyân olalı

Mesâg olaydı eğer lâ-şerîke-leh derdim
Naziri gelmedi âlemde hüsn ü ân olalı

O şuhu nazm ile tasvîr müşkil oldu Kemâl
Suhan rekaabeti meydân-ı imtihân olalı

YAHYA KEMAL BEYATLI

  • 2
  • 50
ŞARKI - YAHYA KEMAL BEYATLI
ŞARKI - YAHYA KEMAL BEYATLI

🔸

Kalbim yine üzgün seni andım da derinden,
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden!
Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden,
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden!

Senden boşalan bağrıma gözyaşları dolmuş!
Gördüm ki, yazın bastığımız otları solmuş.
Son demde bu mevsim gibi benzim de kül olmuş
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden

YAHYA KEMAL BEYATLI

  • 3
  • 50
TELAKKİ- YAHYA KEMAL BEYATLI
TELAKKİ- YAHYA KEMAL BEYATLI

🔸

Yollarda kalan gözlerimin nûrunu yordum,
Kimdir o, nasıldır diye rüzgârlara sordum,
Hulyâmı tutan bir büyü var onda diyordum,
Gördüm: Dişi bir parsın elâ gözleri vardı
.

YAHYA KEMAL BEYATLI

  • 4
  • 50
MAHURDAN GAZEL - YAHYA KEMAL BEYATLI
MAHURDAN GAZEL - YAHYA KEMAL BEYATLI

🔸

Gördüm ol meh dûşuna bir şal atıp Lâhûr'dan
Gül yanaklar üstüne yaşmak tutunmuş nûrdan
Nerdübanlar bûşiş-i nermîn-i dâmâniyle mest
İndi bin işveyle bir kâşâne-i fağfûrdan

Atladı dâmen tutup üç çifte bir zevrakçeye
Geçti sandım mâh-ı nev âyine-i billûrdan
Halk-ı Sâ'dâbad iki sâhil boyunca fevc fevc
Vâde'i teşrîfine alkış tutarken dûrdan
Cedvel-i Sîm'in kenarından bu âvâzın Kemâl
Koptu bir fevvâre-i zerrîn gibi mâhûrdan

YAHYA KEMAL BEYATLI

  • 5
  • 50
RİNDLERİN ÖLÜMÜ - YAHYA KEMAL BEYATLI
RİNDLERİN ÖLÜMÜ - YAHYA KEMAL BEYATLI

🔸

Hafız'ın kabri olan bahçede bir gül varmış;
Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle.
Gece; bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış
Eski Şiraz'ı hayal ettiren ahengiyle.

Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde;
Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter.
Ve serin serviler altında kalan kabrinde
Her seher bir gül açar; her gece bir bülbül öter.

YAHYA KEMAL BEYATLI

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN