Arama

Türk lehçelerinde aralık ayı

Türk lehçelerinde mevsimler ve aylar farklı isimlerle tanınmaktadır. Özbek Türkçesinden Kırgız Türkçesine; Altay Türkçesinden Ahıska Türkçesine kadar hem ortak hem de bazı noktalarda ayrışan kelimeler mevcuttur. Oldukça zengin bir alt yapısı olan Türk dilindeki lehçelerde "aralık ayının" karşılıkları...

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

Aralık- Dekabr

🔸 Güneybatı Türk lehçelerinden biri olan Azerbaycan Türkçesi, Oğuz boyunun devamıdır. Azerbaycan Türkleri uzun bir dönem Rus işgalinde kaldıklarından bazı Türkçe kelimelerini yitirmişlerdir.

🔸 Bunlardan biri de kasım ayına karşılık olarak kullandıkları, Rusça kökenli dekabr sözcüğüdür.

10 Dekabr Qələbə Paradı kutlu olsun.

10 Aralık Zafer Geçit Töreni kutlu olsun.

Türk lehçelerinde kasım ayı

TÜRKMEN TÜRKÇESİ

Aralık- Dekabr

🔸 Türkmenlerin; Teke, Yomud, Çavdur, Gökleng, Salır, Sarık, Ersarı olmak üzere toplamda yedi boyu vardır. Başta Türkmenistan'da yaşamlarını sürdüren Türkmenlerin konuştukları lehçe, Türkiye Türkçesine fazlasıyla yakındır.

🔸 Türkmen Türkçesinde aralık ayını diğer lehçelerde olduğu gibi yaygın olan Rusça dekabr sözcüğü karşılar. Aralık ayı için kullanılan bir diğer ifade ise "Aralyk"tır.

THİ dekabr aıynda Aşgabada uçar saparlaryny guramaga başlar.

THY aralık ayında Aşkabat'a uçuşlar düzenlemeye başlayacak.

GAGAVUZ TÜRKÇESİ

Aralık- Kırım Ay

🔸 Oğuz grubunun bir üyesi olan Gagavuz Türkleri başta Moldova, Romanya ve Türkiye olmak üzere dünyanın birçok yerinde varlıklarını idame ettirmektedirler.

🔸 Gagavuz Türkçesinde aralık ayını, kırım ay sözcüğü karşılamaktadır.

12 ay, angıların aadların geliniri bulunêr insannarın işleri, gagauz tradițiyaları hem tabiet sluçaylarılan.

12 ay adlarını, bizzat kaynağından sunuşuyla beraber alıntılıyorum.

Türk lehçelerinde soykırım kelimesi

UYGUR TÜRKÇESİ

Aralık- On ikkinçi ay

🔸 Güneydoğu Türk dil ailesinin bir üyesi olan Uygur Türkçesi, günümüzde dünyanın birden farklı noktasında konuşulan yaygın bir Türk lehçedesidir.

🔸 Uygur Türkçesinde aralık ayını dekabr, on ikkinçi ay ifadeleri karşılamaktadır.

On ikkinçi ayda mühim hadiseler yüz berdi.

Aralık ayında önemli gelişmeler yaşandı.

ÖZBEK TÜRKÇESİ

Aralık- Oraliq

🔸 Özbek Türkçesi, Yeni Uygur Türkçesiyle birlikte Çağatay Türkçesinin günümüzdeki devamı olarak kabul edilir. Bundan dolayı da iki lehçenin ortak dil özellikleri vardır.

🔸 Özbek lehçesinde aralık ayını, dekabr ve oraliq sözcükleri karşılamaktadır.

10 dekabr kunidagi eng muhim kun.

10 Aralık günü, en önemli gün.

Türk lehçelerinde duygu kelimesi

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN