Arama

Türk edebiyatının bilinen ilk yazılı eserleri

Göçebeliğin etkisiyle sözlü bir edebiyat geleneğine sahip olan Türk milleti, yerleşik hayat ve Müslümanlığı kabul etmesiyle yazılı edebiyatta önemli eserler meydana getirdi. Millattan önce Göktürk Kitabeleri ile yazı hayatının başladığı edebiyatımız, Osmanlı döneminde 'saray edebiyatı' da dediğimiz Divan edebiyatı ile estetik açıdan zirveye ulaştı. Ardından Batı'nın etkisiyle gazete başta olmak üzere birçok yeni tür edebiyatımıza dahil oldu. Bu uzun süreçte tüm yazı türlerindeki ilkler her daim önemini korudu. İşte, Türk edebiyatının bilinen ilk edebi eserleri…

 • 1
 • 50
Göktürk Yazıtları (Orhun Abideleri)
Göktürk Yazıtları Orhun Abideleri

Türk Edebiyatı'nın ilk yazılı ürünleri, Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin, ilk nutuk (söylev), Türk dilinin gelişmiş bir dil olduğunu ortaya koyan ilk metin.

 • 2
 • 50
Kutadgu Bilig / Yusuf Has Hacip
Kutadgu Bilig / Yusuf Has Hacip

İslami dönem Türk edebiyatının ilk yazılı eseridir. Ayrıca ilk mesnevi ve ilk didaktik şiir örneği ve aruzla yazılan ilk eser kabul edilir.

 • 3
 • 50
Divanü Lügati't-Türk / Kâşgarlı Mahmut
Divanü Lügati’t-Türk / Kâşgarlı Mahmut

İlk sözlük, ilk dil bilgisi kitabı, Türkçenin zengin, güçlü bir dil olduğunu savunan ilk eserdir.

 • 4
 • 50
Mecalis’ün Nefais / Ali Şir Nevai
Mecalis’ün Nefais / Ali Şir Nevai

Edebiyatımızda ilk tezkire (biyografik eser) kabul edilir.

 • 5
 • 50
Heşt Behişt / Edirneli Sehi Bey
Heşt Behişt / Edirneli Sehi Bey

Anadolu Türk edebiyatında ilk biyografik eserdir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN