Arama

Şerif Mardin'in Türk Modernleşmesi eserinden alıntılar

Sosyal bilimler alanında yaptığı çalışmalar ile "Hocaların Hocası" olarak tanınan Şerif Mardin, Türk sosyolojisi üzerine ilk ciddi metinleri kaleme aldı. Mardin, sıkı ve titiz bir çalışma ile modernleşme alanında daha önce duyulmamış tezler ve fikirler üretti. Çalışmaları ile en çetrefilli meseleleri izah eden Şerif Mardin'in modernleşme maceramızı anlattığı "Türk Modernleşmesi" eserinden sarsıcı alıntıları bir araya getirdik. Şerif Mardin'in Şerif Mardin eserleri, hakkında, sözleri, çalışmaları, alıntılar, kitapları, tezleri, makaleleri...

  • 2
  • 20
Batı'nın teknolojisi
Batı’nın teknolojisi

"Ahmed Midhat'a göre Batının teknolojisi alınabilirdi, hattâ çok çalışmak gibi bazı değerleri de alınabilirdi, ama iş, askerî kahramanlık ve onun tersi olan "züppelik" gibi Osmanlı toplumunun can damarlarına gelince, orada duruyordu. Daha sonraları belirttiği gibi: "Ümmet sulh zamanında eli yatağanında olan halis Türkler, mübarek Müslümanlardır."

Şerif Mardin

Bilime adanmış bir ömür: Şerif Mardin

  • 3
  • 20
Kültür meselesi
Kültür meselesi

"Bazı sosyal bilimciler, kültürden söz ettikleri zaman, sosyal mevkiler diye adlandırabileceğimiz birimlerin aralarındaki ilişkilere gözlerini çevirirler: kimin kimin üzerinde otoritesi var, ailede kimin neyi yapması gerekiyor, kim ne tip iş yapıyor, kim en iyi ödülleri alıyor. Bu sosyal bilimciler için kültür, sosyal yapı anlamına gelir. Başka sosyal bilimciler için kültür sosyal yapıyı sürdüren süreçtir. Onlara göre, kültür, iletişimler aracıyla sürdürüldüğü için bu iletişimler ve semboller sisteminin tümü için kullanılmalıdır."

Şerif Mardin

Şerif Mardin son yolculuğuna uğurlandı

  • 4
  • 20
Modernleşmeye engel etkenler
Modernleşmeye engel etkenler

"Burada göstermeye çalıştığım, modernleşmeye engel olan ve "dinî" olarak adlandırılan etkenlerin bazen tamamen dinî olmayan ve dinin arkasına gizlenen yapısal etkenler olarak ortaya çıktığıdır. Osmanlı sosyal yapısındaki savaşçı grupların değerleri, toplumun merkezi olarak mahalle, yeniden üleştirici ahlâk ve siyasî sınıfın servet üzerindeki kısmı tekeli, bu durumda, tutuculuğun kaynağıdır."

Şerif Mardin

Teoman Duralı'dan alıntı ve sözler

  • 5
  • 20
Modern dünya
Modern dünya

"Modern dünyada, endüstrileşme hareketi ve nüfus kesafetinin artışı an'anevî cemiyet çerçevelerinin erimiş olması, karşımıza yeni bir adamı, kütle adamını, çıkarmıştır. Bu yeni tip, eskiden daha az seyyal cemiyetlerde, aile, kabile, cemaat gibi birliklerin şahıs için temin etmiş oldukları güvenlik ve bağlanma imkânlarından mahrumdur."

Şerif Mardin

Gerçek bir entelektüel: Erol Güngör

  • 6
  • 20
Batı kültürü
Batı kültürü

"Zaman geçtikçe Batı kültürünü alanlar eskiye göre kendilerini halktan daha da ayırdılar. Yumuşadı, çünkü sınıf duvarlarını muhafaza etmek haberleşme imkânlarının gittikçe geliştiği bir ortamda zorlaştı."

Şerif Mardin

Yahya Kemal ve Aziz İstanbul

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN