Arama

Osmanlı'yı anlamak için bilmeniz gereken 33 terim

Tarihin tozlu sayfalarındaki yaşanmışlıkların izlerini takip ederek, geleceğimize yönelik ipuçlarına ulaşmak için, özellikle kelimelerin anlamlarına vakıf olmak gereklidir. Terimlerin anlamını bilmek, tarihi olayların geçmişine dair var olan bilgi kirliliğinin önüne geçmek anlamına gelir. Sizler için, Osmanlı'da eski görevlere ait unvan ve terimleri derledik.

  • 1
  • 33
EKBERİYET
EKBERİYET

Genel manada veliahtta, yaşça büyük olanın hak sahibi olması için kullanılan Osmanlıca terim. Osmanoğlu ailesinin, padişahtan sonraki en yaşlı erkek üyesinin veliaht kabul edilmesini ifade eder.

  • 2
  • 33
DİVAN-I HARBİ ÖRF
DİVAN-I HARBİ ÖRF

Örfi idare mahkemesi, sıkıyönetim mahkemesi.

  • 3
  • 33
TIMAR
TIMAR

Osmanlı Devleti'nde ve Anadolu Selçuklularında belirli bir hizmet karşılığında şahıslara tahsis edilen toprak parçasıdır. Terim olarak, Osmanlı merkez vilâyetlerinde bir süvari birliğini ve askerî-idarî hiyerarşiyi desteklemek amacıyla yapılan ve tevarüs yoluyla geçmeyen tahsisatı ifade eder.

  • 4
  • 33
BABIALİ
BABIALİ

Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar devlet idaresinin merkezi sayılan yer. Bâb-ı Âli ya da basitleştirilmiş şekli ile Babıali, Osmanlı Devleti döneminde sadrazam sarayına verilen isimdir.

  • 5
  • 33
TABHANE
TABHANE

İmaretlerin yanında, İstanbul'a gelen fakir kimselerin iş buluncaya, zayıf ve güçsüzlerin, hastaneden çıkanların sıhhatlerini kazanıncaya kadar barınmaları için yapılan hayır kurumu.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN