Arama

Klasik şiirimizden unutulmaya yüz tutmuş beyitler

Klasik şiir, edebiyatımızın kaybolmaya yüz tutan gizli bahçesi gibidir. Eski toplumumuzun düşünüş, yaşayış ve sanat sevgisini günümüze taşır. Asırların biriktirdiği kültür ile harmanlanan bu şiirlerde, her insan kendinden bir parça bulur. Edebiyatımızın bu gizli bahçesini yeniden yeşertmek adına, klasik şiirimizden beyitler ve anlamlarını sizler için derledik.

Nice tahrir edeyim nâmede derd ü elemim
Bağrı yufka kağıdın, gözleri yaşlı kalemin

Ahî

Kağıdın bağrı bunca yufka, kaleminde gözleri bunca yaşlı iken mektubumda derdimi ve elemimi anlatmaya nasıl cesaret ederim ey sevgili!

Nâme: Mektup
Tahrir etmek: Kaydetmek, anlatmak

Osmanlı klasik şiirinin kurucu şairleri

Canı kim cânanı için sevse cânanın sever
Canı içün kim ki cânanın sever canını sever

Fuzuli

Canını sevgili için düşünen, sevgiliyi düşünüyor demektir. Sevgiliyi canı için düşünen ise (bencilin biridir ve) canını düşünüyor demektir. Can için sevgili değil, sevgili için can.

Cânan: Sevgili

Kaşkî sevdiğimi sevse kamu halk-ı cihan
Sözümüz cümle hemân kıssa-i canan olsa

Hayali

Keşke şu dünyada herkes benim sevdiğimi (Hz. Peygamber'i) sevse de sözün tamamı o sevgili üzerine (o şöyle yapardı, o böyle demişti, o şunu önemsemişti gibi) olsa.

Kamu halk-ı cihân: Dünyada herkes

Sözünüzün etkisini artıracak beyitler

Arz-ı hal etmeğe cânâ seni tenhâ bulamam
Seni tenha bulacak kendimi asla bulamam

Seliki

Ey sevgili! Halimi arz etmek (aşkımı açıklamak) için seni yalnız bulamıyorum; seni yalnız bulunca da kendimi bulamıyorum.

Tenhâ: Yalnız

Baş eğmeyiz edânîye dünya-yı dün için
Allah'adır tevekkülümüz, itimadımız

Baki

Alçak dünya için alçaklara baş eğmeyiz. Tevekkülümüzde güvenimizde Allah'adır.

Edânî: Alçak

Divan edebiyatında derin manaları olan berceste beyitler

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN