Arama

Halil İnalcık’ın okumanız gereken 10 kitabı

Dünyada ilim alemine yön veren "Tarihçilerin Kutbu" Halil İnalcık, bir ilim hazinesiydi. Tarih biliminin birçok alt dalıyla ilgilendi. Hocalığı ve eserleriyle birçok tarihçi ve akademisyeni de etkiledi. Koca ömrüne 25'ten fazla kitap, 300'ü aşkın makale sığdırdı. Tarih sever okurlarımız için Halil İnalcık'ın okumanız gereken 10 kitabını derledik.

Halil İnalcık'ın Merceğinden Tarih Bilinci

🔸 Halil İnalcık'ın bazı söyleşi, röportaj ve yazılarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan eser, Türkiye'de kültürü yok eden, siyaseti karmaşaya götüren ve nihayetinde ekonomiyi tehlike içine atabilecek bakış açılarının değişmesi gerektiğine değiniyor.

🔸 Tarihte tenkidin nasıl yapılması gerektiğine dair verdiği örneklerle, geleneksel tarihçilik algısından sıyrılabilmenin ipuçlarını veriyor.

Kitabı D&R üzerinden satın almak ve incelemek için tıklayınız

Milli Mücadele Tarihi 1908 – 1923

🔸 Eserde öncelikle İnalcık, II. Meşrutiyet'in ilanından başlayarak, 1908-1918 arasındaki belli başlı gelişmeleri işliyor. Bu anlamda imparatorluğu kurtarmak için Osmanlıcılık ve Türkçülük akımlarının gelişimini, İttihat ve Terakki'nin iktidar sürecini, I. Dünya Savaşı'ndaki gelişmeleri ve savaş bitiminde memleketin işgaline giden aşamaları irdeliyor.

🔸 Millî Mücadele Tarihi, 1908-1923 yılları arasında millî iradenin hâkim kılınmasının aşamalarını anlatıyor.

Kitabı D&R üzerinden satın almak ve incelemek için tıklayınız

Kırım Hanlığı Tarihi Üzerine Araştırmalar (1441-1700)

🔸 Kırım Hanlığı kurulurken, Osmanlı Devleti de Fatih Sultan Mehmed'in yönetimi altında beylikten Yeniçağ imparatorluğuna geçiş evresindeydi. Kırım'ın kısa sürede Osmanlı İmparatorluğu'na katılışı, yönetim yapısında bir değişikliğe sebep olmasa da kendine özgü bir denge oluşturdu.

🔸 Halil İnalcık'ın akademik hayatı boyunca Kırım üzerine yaptığı araştırmaları gözden geçirerek derlediği bu kitapta, hanlığın ileride yazılacak bir genel tarihinin omurgasını kuruyor. Orta Avrupa'daki Habsburg-Osmanlı, Doğu Avrupa'daki Leh-Osmanlı-Rus ve Kuzey'deki Rus-Osmanlı rekabetinin karmaşıklığını gözler önüne seriyor. Kırım tarihine ait kısıtlı kaynakları ve incelemeleri eleştirel bir şekilde okuyarak tarih yazmanın yollarını gösteriyor.

Kitabı D&R üzerinden satın almak ve incelemek için tıklayınız

Fatih Sultan Mehemmed Han

🔸 Bu kitapta Halil İnalcık'ın altmış yıllık birikimi yer alıyor. Fatih ve dönemini anlatan monografik bir eser olan Fatih Sultan Mehmed Han, İnalcık'ın daha önce çeşitli dillerde yayımlanmış makalelerinin yanı sıra yeni yazılarını da barındırıyor.

🔸 Kitabın birinci bölümünde, Osmanlı ve Bizans ilişkileri işlenirken, fetih sonrası yönetim ve kurumlara dair yeni uygulamalar, arşiv belgeleri ve kanunnameler ışığında inceleniyor.

🔸 Halil İnalcık'ın "Fatih Sultan Mehmed" hakkında kaleme aldığı bu kapsamlı çalışma, zengin bibliyografyasıyla detaylı bir kaynak niteliği taşıyor.

Kitabı D&R üzerinden satın almak ve incelemek için tıklayınız

Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları (1302-1481)

🔸 Eser, Osmanlı Devleti'nin tarihine, kuruluş döneminde hüküm sürmüş yedi sultanın biyografileri perspektifinden ışık tutuyor. Kuruluş döneminin askerî ve siyasî yönlerini bilimsel olarak anlatıyor.

🔸 Osmanlı tarihi konusunda en büyük otorite olan yazar, erken dönem Osmanlı ve Bizans kaynakları olmak üzere konuyla ilgili Doğulu - Batılı bilgi ve belgeleri özenle inceleyip eleştiriyor. Görüşlerini yaptığı araştırmalar ışığında destekliyor.

Kitabı D&R üzerinden satın almak ve incelemek için tıklayınız.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN